Nisan dönemine ilişkin kısa çalışma ödeneği yarın ödenecek

Covid-19 sebebiyle işyerindeki çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler kısa çalışma başvurusu yapılabiliyor. Başvuru için işverenin işçinin rızasını alması şart değil.

Son yapılan yasal düzenleme uyarınca Covid-19 sebebiyle yapılacak kısa çalışma başvurusunda iş müfettişlerinin uygunluk tespiti beklenmeden, işveren başvurusuna göre ödeme yapılacak. Bu tespitlerin sonradan yapılacağını ve yersiz yararlanma durumu tespit edilirse yapılan ödemelerin faizi ile birlikte işverenden alınacağını belirtelim.

İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması için, işçinin kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olması şart. Bu kontrolü İŞKUR yapıyor.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak izleyen ayın beşinde ödeniyor. Nisan dönemine ilişkin ödemeler yarın yapılacak. Başvurusu henüz olumlu sonuçlandırılmamış olanlarda ödemeler gecikebilir. Ödemeler çalışanların İŞKUR’a bildirilen IBAN numaralarına yapılacak, IBAN bildirilmemişse PTT Bank aracılığı ile ödenecek.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak personele, ödeneğin başladığı ilk 7 günlük için İŞKUR kısa çalışma ödemesi yapmayacak, çünkü bu sürenin ücretini işveren ödemek zorunda. Ancak işveren Kanuna göre bu yedi günlük sürede çalışılmayan her gün için ücretin yarısı ödemekle yükümlü. Örneğin; haftalık 45 saat çalışılmayacak süre için 7 gün yarım ücret ödenecek iken, 22,5 saat çalışılmayacak süre uygulamasında ise personelin tam ücreti 3 gün, yarım ücret ise 4 gün ödenecektir. SGK’ya yapılacak bildirimlerde; ödenen yarım ücret asgari günlük ücretin altında ise ücret asgari günlük ücrete çıkarılacak ve fark işveren tarafından karşılanacak.

Kısa Çalışma Ödeneği onaylanan çalışanlara İŞKUR tarafından ödenecek tutar son 12 aylık SGK Matrahının ortalamasının %60’ı ile sınırlı. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemiyor. Buna göre, faaliyetin tamamen durdurulması halinde en düşük ödeme 1.752,40 lira, en yüksek ödeme ise 4.380,99 lira olacak. Çalışanın mağdur olmaması için, çalışanın normal ücreti ile İŞKUR tarafından ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği arasında farkın işveren tarafından karşılanması mümkün. Bu ödemelerin bordolarda prim olarak gösterilmesi gerekiyor. Memnuniyetle görüyoruz ki pek çok işveren bu farkı ödüyor.

Aşağıda aylık brüt ücreti 3.000 TL olan bir çalışan için ödenmesi gereken tutar yer almakta.

Nisan dönemine ilişkin kısa çalışma ödeneği yarın ödenecek