AB için merkezi çalışma

AB için merkezi çalışma


       Avrupa Birliği'ne tam üyelik çalışmalarının siyasi boyutunu Başbakan Yardımcılığı'na atanan ANAP lideri Mesut Yılmaz ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem, insan haklarıyla ilgili boyutunu Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, teknik ve bürokratik boyutunu ise Başbakanlık nezdinde kurulan Genel Sekreterlik görevine atanan Büyükelçi Volkan Vural yürütecek.
       Büyükelçi Vural'ın yöneteceği Genel Sekreterlik bir çeşit eşgüdüm merkezi gibi işlev görecek. Vural, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyum sağlaması için yapılması gereken yasal değişiklik ve düzenlemeleri saptamak amacıyla yapılan tarama çalışmalarını sonuçlandıracak.
       AB'nin Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Verheugen'in ziyaretinden sonra Büyükelçi Volkan Vural, Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'la görüştü. Yılmaz ve Vural ziyaret sonrasında bir durum değerlendirmesi yaptılar.
       Vural, ayrıca dün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından da bir "nezaket ziyareti" çerçevesinde kabul edildi. Büyükelçi Vural gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı'na bilgi sundu. Sezer, yakından izlemeye aldığı Avrupa Birliği konusunda Vural'dan da düzenli bilgi alacak.
       Genel Sekreter Vural'ın göreve başlamasından sonra yapılması gereken öncelikli işlerden biri de değişik kurumlarda yürütülen çalışmaların bir araya getirilmesi olarak saptandı. Değişik kurumlarca yürütülen mevzuat uyumu için yapılan tarama çalışmaları, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanlığı ve İnsan Hakları Üst Kurulu'nun hazırladığı rapor ve diğer çalışmalar, Anayasa Komisyonu'nun demokratikleşme alanındaki çalışmaları ve önerileri, Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun yaptığı çalışmalar ve hazırlıklar, Adalet Bakanlığı'nca yapılan çalışmalar...
       Bütün bu çalışmaların konsolide edilerek merkezi bir çalışmaya dönüştürülmesi hedefleniyor.
       Verheugen'in ön görüşmeler için "fikir jimnastiği" niteliğinde Ankara'ya getirdiği notla gündeme gelen konular hakkında Ankara'nın yaklaşımı da kasım ayı sonuna kadar yapılacak görüşmelerle saptanacak.
       Kopenghag siyasi kriterleri ışığında İnsan Hakları Üst Kurulu tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin alması gereken önlemleri içeren rapor da bu süre içinde hükümette ele alınacak.
       Bu çalışmalar ışığında Türkiye'nin Verheugen'le yürüteceği görüşmeler sonucunda varılacak uzlaşma çerçevesinde "Katılım Ortaklığı Belgesi"nde yer alacak hususlar kesinleşecek. Ankara bu çalışmaları yürütürken, Verheugen de Avrupa Birliği ile belgede yer alacak konuları saptamaya çalışacak.
       Belgenin içeriği bir çeşit AB - Ankara pazarlığı sonucunda netlik kazanacak.Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr