Bahçeli’nin bakışı

MHP, seçimden oylarını ve milletvekili sayısını artırarak çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli, yürüttüğü kampanyanın karşılığını aldı.
Devlet Bey’i MHP’nin başına geçtiğinden bu yana izlerim. Liderliği döneminde 1980 öncesiyle ilgili olarak yaptığı analiz, partisine ve özellikle ülkücü gençlere verdiği yeni istikamet ortaya yeni bir MHP çıkardı.
“Gençlerin elinde silah değil kitap görmek istiyorum, çatışma değil bilimsel araştırmalar yapmalarını istiyorum” diyerek, yol göstermesi siyasete önemli bir katkıdır.
Bahçeli’nin bir diğer özelliği de devlet terbiyesi, devlet adamlığıdır. Türkiye’nin siyasal olarak krize girdiği dönemlerde çözüm üretebilmiş, tıkanıklıkların aşılmasını sağlamıştır.
Seçim sonrasında ortaya çıkan tabloya, koalisyon olasılıklarına nasıl baktığını öğrenmek üzere dün MHP Genel Merkezi’nde kendisini ziyaret ettim. Bizi her zamanki sakin tutumuyla karşıladı.

“Kaosa izin vermeyiz”
Bahçeli’yle yaptığımız sohbetten çıkardığım ilk sonuç, MHP’nin Türkiye’nin bir krize, kaosa, istikrarsızlığa sürüklenmesini istemediği.
MHP liderinin, böyle bir olasılık karşısında demokratik çıkış yollarını devreye sokmaya hazır bir yaklaşımı var.
Koalisyon görüşmeleri tıkanır ve ortaya bir hükümet çıkmazsa, bu durumda MHP lideri, koşullarının kabul edilmesi halinde koalisyon kurmaya hazır. Kabul edilmemesi halinde ise gösterdiği çıkış yolu erken seçim.
Tıkanma halinde erken seçimden korkulmaması gerektiğini birkaç kez vurgulaması önemliydi.

HDP’li formüle kapalı
Bahçeli’nin kesin tutum aldığı bir konu, HDP’li formüllere kapalı olması.
CHP’nin geliştirdiği, MHP ve HDP’nin dışarıdan destek vereceği “CHP hükümeti” modelini desteklemelerinin söz konusu olmadığını vurguladı. HDP’nin içinde yer alacağı veya dışarıdan destek olacağı modellerin tümünü reddediyor. Böyle bir hükümet modeline destek vermeyi MHP’nin kuruluş felsefesiyle, idealleriyle, varlık nedeniyle bağdaşmaz bulduğunu anlattı Bahçeli.
MHP liderinin bu kararlı tutumu CHP’nin savunduğu muhalefet partilerinin hükümet oluşturması modelini devre dışı bırakıyor.

Olabilecekleri görmek
MHP lideri, partisi dışındaki koalisyon girişimlerini görmek istiyor. Buna öncelik tanımasının nedeni ise Ak Parti, CHP ve HDP politikalarını özellikle çözüm süreci konusunda birbirine daha yakın görmesi.
Bahçeli ve MHP, HDP’yi PKK’nın siyasi alandaki uzantısı olarak görüyor. Bu nedenle HDP’yi “yok” saydıklarını söylüyor. Kendi tutumunu böyle belirledikten sonra, ortaya çıkabilecek koalisyon modellerini, “Ak Parti azınlık hükümeti”, Ak Parti-HDP”, “Ak Parti-CHP-HDP” ve “Ak Parti-CHP” seçenekleri olarak görüyor.
Ak Parti’nin bu seçeneklere yönelmesinin bugüne kadar izlenen politikalar bakımından daha öncelikli olduğunu düşünüyor. Bu modellerden biriyle hükümet kurulması halinde MHP’nin ana muhalefet olarak göreve hazır olduğunu vurguluyor.
MHP’nin kapısının ancak bu modellerin denenmesi ve hükümet kurulamaması halinde çalınması gerektiği mesajını veriyor.
Halkın, Ak Parti’nin ve CHP’nin diğer modellerle hükümet kuramadığını görmesini bekleyen bir yaklaşımı var.
Kurması halinde de MHP’nin nasıl bir ana muhalefet olacağını göstermeyi hedefliyor.