Bahçeli'nin önerileri

Bugün yapılacak olan görüşme öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli, detaylı açıklamalar yaparak somut önerilerde bulundu. Bahçeli'nin saptamaları ve önerileri dikkat çekiciydi.MHP liderini, Irak'ın bir arada tutulmasının artık çok zor olduğu kanısında. Bu ülkenin parçalanma sürecinin hızlandığını ve Kuzey'de bir Kürt devleti ilanı için koşulların oluştuğunu düşünüyor.Bahçeli, Kürt devleti oluşumu, bölgedeki PKK'nın varlığının ve Kerkük'ün Kürt idaresine bağlanması girişimlerinin Türkiye'nin "beka"sıyla yakından ilgili olduğunu belirtiyor ve eğer diplomasiyle sonuç alınamazsa, sınır ötesi askeri harekât dahil her türlü önleme başvurulması gerektiğini vurguluyor. TBMM bugün Irak'la ilgili genel görüşme talebini ele alacak. Ön görüşmeler yapılacak. Gizli bir oturumda genel görüşme talebini CHP gündeme getirmiş ve AKP de olumlu karşılamıştı. Bahçeli yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:1- Askeri güçle desteklenmiş kapsamlı bir siyasi caydırıcılık stratejisinin uygulanması (1998 sonlarında Suriye'ye karşı uygulanan strateji),2- Kuzey Irak'ta Kürt devleti ilan edilmesi halinde Türkiye'nin de dahil olacağı çatışma riskinin ABD'yle en üst siyasi düzeyde ele alınması; Kürt gruplar için bunun bir macera olacağının, seyirci kalınmayacağının anlatılması,3- Kürt peşmerge gruplarının uyarılması, terör kartını Türkiye'ye karşı kullanmaya kalkışmalarının karşılıksız kalmayacağının ortaya konulması,4- Türkmenlere karşı yapılacak olan bir saldırıda askeri güç kullanmak dahil Türkiye'nin her türlü önlemi alacağının şimdiden açıklanması,5- Caydırıcılık siyaseti için gerekirse şu önlemlerin devreye sokulacağının ilan edilmesi:Habur'un kapatılması, Kerkük-Yumurtalık boru hattının devre dışı bırakılması, Türk şirketlerinin bölgeden çekilmesi, Türkiye üzerinden malzeme ve teçhizat ikmaline son verilmesi, Kuzey Irak bağlantılı uçuşların durdurulması.6- Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanmak üzere hava ve kara harekâtı için hazırlık yapması ve gerekirse uluslararası hukukun verdiği sınır ötesi harekâta başvurması. Yapılması gerekenler Bahçeli, gerekirse sınır ötesi askeri harekât önerirken, ABD gerçeğini de dikkate alıyor. Böyle bir harekâtın, bölgeyi askeri kontrolünde tutan ABD ile istişare halinde yapılabileceğini de teslim ediyor. Ancak, ABD'yi buna ikna etmek için de Türkiye'nin elinde kozlar olduğunu anımsatıyor.MHP lideri, ABD'yi ikna için ABD askeri güçlerinin yakıt ikmalinin Türkiye'den yapıldığının, İncirlik Üssü'nün mühimmat ve savaş malzemesi dağıtımında merkez üs olarak işlev görmesine izin verildiğinin ve Habur kapısının lojistik açıdan taşıdığı stratejik önemin anımsatılabileceğini savunuyor. fbila@milliyet.com.tr ABD'ye yaptırım