Bilgi Toplumu Bakanlığı

Bilgi Toplumu Bakanlığı


       Ankara'da yeni bir bakanlığın kuruluş hazırlıkları tamamlandı:
     "Bilgi Toplumu Bakanlığı."
       Bakanlığın kuruluş yasası, önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilecek ve Türkiye birçok Avrupa ülkesinde bulunan "bilgi ve bilgi teknolojilerinin koordinasyonundan sorumlu" yeni bir bakanlığa kavuşacak.
       Böyle bir bakanlık kurulması fikri ve önerisi, TBMM Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu'nun öncülerinden DSP'li Prof. Dr. Ziya Aktaş'a ait.
       Aktaş, hazırlıklarını tamamlayıp, dünyadaki örneklerini çıkardıktan sonra konuyu Başbakan Ecevit'e açıyor. Başbakan Ecevit, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde böyle bir bakanlığın kurulması fikrini onaylıyor ve çalışmalar hızlandırılıyor.
       Bakanlığın hareket noktası ne?
       Prof. Aktaş, bu noktayı şöyle özetliyor:
       - Bilgiye erişim hakkı.
       Bu hak, artık uluslararası düzeyde "insan hakkı" olarak tanımlanıyor ve kabul ediliyor.
       Türkiye'de de Avrupa Birliği'ne girme sürecinde "kolay ve ucuz" bilgi edinme hakkını düzenleyecek, bu talebe yanıt verecek bir bakanlık örgütlenmesine gidiliyor.
       Bakanlık nasıl bir işlev görecek?
       Prof. Aktaş, bu konuda şu bilgiyi veriyor:
       - Bilgi ve bilgi teknolojilerinden sorumlu olacak. Bilgisayar, internet ortamlarının kullanımı ve koordinasyonunu düzenleyecek. Vatandaşın her türlü bilgiye ve bilgi teknolojisine en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak. Artık sanayi toplumu dönemini tamamlayan ülkeler, bilgi toplumu dönemine geçiyorlar ve bunun altyapısını hazırlıyorlar. Türkiye de bu çalışmayı yapmalı. Bilgi toplumuna hazırlanmalı.
       Aktaş, bu gereksinmenin bir diğer yönünü de şöyle özetliyor:
       - Bilgi Toplumu Bakanlığı, bir diğer yönüyle demokrasinin de gereği. Şeffaflık, açıklık ilkelerine dayalı demokratik sistemler, bilgi ve bilgi teknolojisinden yararlanıyor. Açık yönetimin bir göstergesi de vatandaşın devlet sırları hariç tüm bilgilere ulaşabilmeleri. Aynı olanak yasama, yürütme yargı erklerinin bilgisayar ortamında bilgilenmesi ve kararların sağlıklı ve hızlı alınması açısından da önemli bir fırsat yaratmış olacak.
       Çağdaş değerler ve teknolojilere dayalı böyle bir bakanlık oluşturulması, 21. yüzyıla girerken Türkiye açısından isabetli bir karar.
       Avrupa Birliği'ne girmeye hazırlanan Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesi sürecinde bu bakanlığın önemli bir hazırlık oluşturacağı açık.


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr