Çörtoğlu'nun dikkat çeken konuşması

Çörtoğlu, sözü eğip bükmeden, açık ve net mesajlar verdi. Danıştay Başkanı, konuşmasında isim belirtmese de hukukun üstünlüğü, laiklik ilkesi yorumuyla Başbakan Erdoğan ve TBMM Başkanı Bülent Arınç'a yanıt verdi. Ulus tanımıyla da PKK çizgisindeki siyasi parti ve kuruluşları ağır biçimde eleştirdi. Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu'nun, Danıştay'ın 138. kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşma, son günlerde tartışılan konular açısından dikkat çekiciydi. Çörtoğlu, hukukun üstünlüğü yorumu yaparken son dönemde Erdoğan dahil bazı bakanların, Danıştay'ın hükümet icraatını engellediği yolundaki eleştirilerine karşılık verdi. Danıştay'ın hukuka uygun icraata engel olmadığını, aksine hukuka uygunluğu bağladığını vurguladı. Eleştirilerin hukukun üstünlüğü ilkesine farklı yaklaşımlardan kaynaklandığına dikkat çekti.Çörtoğlu, Şemdinli örneğiyle yargının siyasallaşmasının toplumda yarattığı endişeye vurgu yaparken, diğer yandan yargıçların yayın yoluyla hedef gösterildiğini belirtti. Erdoğan'a yanıt Danıştay Başkanı'nın laiklik yorumu da bu ilkeyi tartışmaya açan TBMM Başkanı Bülent Arınç'a yanıt niteliğindeydi. Anayasa'da laiklikten ne anlaşılması gerektiğinin açık ve net biçimde ortaya konulduğunun altını çizen Çörtoğlu, laiklik ilkesinin ödün verilmeden uygulanması gerektiğine vurgu yaptı. Anayasa'da kimsenin din duygularını istismar edemeyeceği hükmünün yer aldığını anımsatan Danıştay Başkanı, laiklik ilkesinin din ve vicdan özgürlüğünün de güvencesi olduğunu söyledi. Anayasa'da kutsal din ve dince kutsal sayılan şeylerin devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmaması hükmünün bulunduğuna dikkat çekti.Çörtoğlu, bu alanda anayasal sınırlamaların dinin bireyin manevi alanından çıkarılarak toplumsal yaşamı etkileyen eylemlere ve davranışlara dönüşmesi halinde söz konusu olabileceğini de anımsattı. Arınç'a yanıt Danıştay Başkanı, ulus tanımını da yaparak, etnik eksenli ayrılıkçı hareketleri eleştirdi. Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir, tanımını yineleyen Çörtoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ırk esasıyla kurulmadığını vurguladı. Türklük kavramının ırk temelli olmadığını, bu nedenle de birleştirici bir unsur olduğu yorumunu yaptı. Danıştay Başkanı, ulus bütünlüğü konusunda bölücü hareketleri, laiklik niteliği açısından da irticayı iki temel tehdit olarak gördüğünü belirtti. Ulus tanımı Çörtoğlu, konuşmasında, imam hatip konusundaki görüşlerini de açıkladı. İkili eğitimin sakıncalarının Kurtuluş Savaşı yıllarında görüldüğünü, eğitimde birlik ilkesinin benimsendiğini vurguladı.Atatürk devrimlerinin akıl çağını açtığını belirten Danıştay Başkanı, laiklik, ulus bütünlüğü, eğitimde birlik ilkelerinin bu devrimlerin temel taşlarını oluşturduğu mesajını verdi.İktidarın bu ilkelere dönük son dönemlerde verdiği mesajlar ve başlattıkları tartışmalar karşısında yüksek yargının verdiği yanıtlar büyük önem taşıyor. fbila@milliyet.com.tr İkili eğitim