Demirel: Hediyede takdir Gül'e aittir

Yön Cumhurbaşkanı Gül de Çankaya'da yerleşmiş bir uygulama olmadığını, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in hediyelerin bir kısmını İslamköy'de müzeye koyduğunu söylemiş ve kendisinin de böyle yapmayı düşündüğünü belirtmişti.Bu konuyu dün 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e de sordum.Demirel şu bilgiyi verdi: "Hediyeler cumhurbaşkanının şahsına verilir. Devleti temsilen şahsına getirilir. Usul böyledir. Hediyeyi ne yapacağını ise cumhurbaşkanı takdir eder. Sayın Gül'ün söylediği gibi, bizde yerleşmiş bir uygulama yok. Her cumhurbaşkanı kendi takdirine göre hareket etmiştir." Suudi Arabistan Kralı'nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e getirdiği hediye kamuoyunda merak konusu olmuştu. TRT'de katıldığımız programda Cumhurbaşkanı Gül'e, Kral'ın getirdiği hediyenin ne olduğunu ve nasıl bir işlem yapıldığını sormuştum. Demirel, kendisine verilen hediyelere nasıl bir işlem yaptığını sorduğumda da şu yanıtı verdi: "Önce bütün hediyeler kayda geçirilir. Benim dönemimde de hepsi kayda geçirilmiştir. Ben pek çok hediyeyi Çankaya Köşkü'nde bıraktım. Onlar zaten demirbaş haline geliyor. Müzeye gidenler de kayda geçiriliyor. Bazılarını da müzede halka teşhir etmeye karar verdim. İslamköy'de yapılan yerde halka teşhir ediliyor. Sayın Gül de bu düşüncede olduğunu söyledi. Müze fikrinde bir beis yok." "Müze fikri isabetli" 9. Cumhurbaşkanı'na Köşk'te kalacak hediyelerin nasıl seçildiğini sorduğumda da şu karşılığı verdi: "O tamamen cumhurbaşkanının takdiridir. Hediyeye göre cumhurbaşkanı takdir eder. Bugün de Sayın Gül'ün takdirindedir. Ben Köşk'te kalmasının daha uygun olacağını düşündüğüm eşyaları orada bıraktım. 23 Nisan'da dünyanın dört bir yanından çocuklar hediyeler getirir. Mesela onları bıraktım. Köşk'e daha uygun düşeceğini düşündüğüm hediyeleri de orada bıraktım. Biraz hediyenin mahiyetine de bağlıdır. Mesela Kazakistan'da, Türkmenistan'da at hediye etmişlerdi. Ben bu atları Harbiye'ye verdim."Demirel, eşlere verilen hediyelerle ilgili sorumu da şöyle yanıtladı: "Eşe verilen hediye de aynıdır. O hediyeler de kayda geçirilir. Aynı muameleye tabi tutulur. Farkı yoktur." Gül'ün takdiri Demirel, hediyelerin değeri konusunda bir ölçü olup olmadığına ilişkin sorumu da şöyle yanıtladı:"Aslında çok değerli hediyeler olmaz. Bizde değer olarak bir sınır yok. Ama hediyeler getirilmeden önce aslında karşılıklı olarak sorulur. Şöyle bir hediye getireceğiz, diye sorarlar. Çok değerliyse getirmeyin, denilir. Çünkü siz karşılığını veremezsiniz. Hediyeler de karşılıklıdır. Karşılıklı nezaket kuralları içinde verilir. Ziyaret öncesinde bu nedenle bir temas kurulur, ona göre hareket edilir." Hediyelerin değeri Demirel, hediyelerin değeriyle ilgili olarak ABD'den örnek de verdi:"ABD'de başkanlar belli bir değerin üzerinde hediye almazlar. Mesela benim 1992'de ABD Başkanı Bush'a yaptığım ziyarette, değerli bir halı götürmüştük. Ama Beyaz Saray değerli diye almadı. Onların ölçüsü var. Biz de halıyı konukevi olan Blair House'a bırakmıştık."Demirel, "Sizin aynı gerekçeyle geri çevirdiğiniz hediye oldu mu?" soruma ise, "Hayır, olmadı. Bize öyle uzun boylu bir hediye de gelmedi zaten. Dediğim gibi, ziyaretlerden önce de temas kurulduğu için o ölçü bilinmiş oluyor" karşılığını verdi. "Beyaz Saray almadı" Demirel, başbakanlara verilen hediyelerde yerleşmiş bir uygulama olup olmadığı soruma da şu karşılığı verdi:"Başbakanlar için de durum aynıdır. Onlara verilen hediye de onların takdirindedir. O hediyeler de kayda geçirilir. Ama, başbakanlara genellikle çok değerli hediye verilmez zaten. Devleti, cumhurbaşkanı temsil ettiği için daha çok cumhurbaşkanına verilir." fbila@milliyet.com.tr Başbakana verilen hediyeler