Demirel'den hükümete

Demirel'den hükümete


       Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel veda ziyaretlerine başladı. İlk iki durağı, Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığı'ydı.
       Cumhurbaşkanı Demirel, Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Ecevit'in "teşekkür" konuşmasını dinledikten sonra, hükümete tavsiyelerde bulunuyor.
       Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu'nun verimli ve uyumlu çalışmasına teşekkür ettikten sonra tamamlanmasını ve sürdürülmesini istediği konuları şöyle sıralıyor:
     Deprem: Depremin yaralarının sarılmasına devam edilmeli. Kalıcı konutlar tamamlanmalı. Ayrıca Türkiye muhtemel deprem risklerine karşı da hazırlık çalışmalarını sürdürmeli.
     Güneydoğu'nun Rehabilitasyonu: Güneydoğu'da birçok şey normale dönmüştür. Güvenlik ve asayiş büyük ölçüde sağlanmıştır. Sıra bölgenin rehabilitasyonudur. Milli Güvenlik Kurulu'nda hazırlanan bir plan mevcuttur. Bu planın zaman yitirilmeden uygulamaya geçirilmesi gerekir.
     İstikrar Programı: Türkiye, hükümetiniz döneminde başarılı bir istikrar programı uygulamaktadır. Bu programın tavizsiz uygulanmasını sürdürmek zorunludur.
     Eğitim Seferberliği: Eğitim alanında çok önemli reformlar yapılmıştır. Bunun en önemlisi 8 yıllık kesintisiz eğitimdir. Bu uygulamanın güçlendirilmesine özen gösterilmelidir.
     Sağlık ve Yeşil Kart: Türkiye sağlık programını da tamamlamalıdır. Köklü bir sağlık reformu yapılıncaya kadar Yeşil Kart uygulamasına devam edilmelidir. Bu uygulama hastanede rehin kalma olayını önlemiştir. Meclis'te 30 - 35 bin kişilik sağlık kadrosu için yasa bekliyor. Bu yasanın çıkarılması da acil ihtiyaçtır.
     Sosyal Yardım: Sosyal Yardım ve Dayanışma Fon'u ilçelere kadar yaygınlaştırılmıştır. Ben Türkiye'de açta açıkta kimse yoktur, derken çok düşündüm. Ya biri çıkar da açım derse, diye. Ama Allah'a şükür ki, kimse demedi. Bu fon uygulaması sayesinde herkesin karnı doyuyor.
     Mahalli İdareler Reformu: Mahalli idarelerin mutlaka desteklenmesi lazımdır. Bu nedenle Mahalli İdareler Reformu'nun da bir an önce yasalaşması gereklidir.
     Cezaevleri: Türkiye'nin kanayan yaralarından biri de cezaevleri problemidir. Türkiye bu sorununu da bir reformla çözmelidir. Hükümet bu işin üzerinde dikkatle durmalıdır.
     Profesör, Mimar, Mühendis Maaşları: Kamu maaşlarındaki farklılıklar eşitlik ilkesine göre giderilmelidir. Hükümet idarecilerin maaşlarını düzeltti, çok da iyi yaptı. Şimdi profesörlerin, mimar ve mühendislerin maaşlarının da iyileştirilmesi gereklidir.
     Yeni İlçeler: Türkiye'nin asayiş problemi daha çok büyük şehirlerdedir. Bu nedenle üç büyük şehirde 13 - 14 ilçe yapılması gerekmektedir. Örneğin İstanbul'a 8, Ankara'ya 2, İzmir'e 2 yeni ilçe kurulması bir ihtiyaç haline gelmiştir.
       Cumhurbaşkanı Demirel, bu somut isteklerinden sonra Orta Asya, Balkanlar, Kafkasya başta olmak üzere Türkiye için bir ufuk turu çiziyor ve bakanlara tek tek teşekkür ederek, hükümete veda ediyor.
       Başbakan Ecevit ise Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'nin güç kazandığını, bölgede lider konuma geldiğini, Cumhuriyet'in temel niteliklerinin güçlendiğini vurguluyor. Ecevit, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Demirel'in deneyimi ve bilgisinden yararlanacaklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı'nı uğurluyor.


Yazara E-Posta: f.bila@milliyet.com.tr