Demirel'in ölçüsü

Demirel'in ölçüsü


       Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, dün düzenlediği basın toplantısıyla basın mensuplarına da Çankaya Köşkü'nde veda etti.
       Basın toplantısı, Demirel'in, içten, samimi ve esprili yanıtlarıyla hoş bir veda toplantısına dönüştü.
       Meslektaşlarımızın en çok merak ettiği konu, Demirel'in Çankaya'dan sonra ne yapacağıydı?
       Değişik ifadelerle Cumhurbaşkanı'na bu amaçla sorular yöneltildi.
       Bir meslektaşımız sorusunu "çoktan seçmeli" yanıtıyla birlikte yöneltti:
       - Siyasi parti mi kurarsınız? Bir partinin başına mı geçersiniz? Bazı partileri birleştirir misiniz? Uluslararası bir görev mi alırsınız? Yoksa bir bilge kişi olarak mı kalırsınız?
       Demirel, bu kadar çok seçeneği görünce güldü:
       - O kadar çok iş saydın ki, demek işsiz kalmayacağız. Birine başlayıp, olmuyor deyip demek ki başkasına geçebileceğiz.
       Sonra asıl yanıtını verdi. "Sen, yaz ki" dedi, soruyu soran meslektaşımıza:
       - Açık - net bir cevap vermedi.
       Devam etti:
       - Niye cevap vermedi, diye sorarsan... Dersin ki:
       - Cevap vermek işine gelmediği zaman laf kalabalığına getirir.
       Şaka faslını geçince de şöyle dedi:
       - Ben daha bu soruyu kendime sormadım.
       Bir başka meslektaşımız, "Benim gönlümde sizin için yatan görev, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği" diyerek sözü yine aynı konuya getirdi.
       Cumhurbaşkanı Demirel, Güniz Sokak'ta ne yapması gerektiğine dair öneri -soruları yanıtlarken üzerinde özenle durulması gereken bir ölçü koydu:
       - Bana bir görev önerilecekse, bunun, benim yapmış olduğum görevi (Cumhurbaşkanlığı) rencide etmeyecek biçimde yapılmış olması gerekir. Ben buna dikkat ederim. Benim yaptığım iş, en şerefli iştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. Bunu gölgeleyecek hiçbir iş yapmam. Önce bunu düşünürüm, derim ki, daha önce yaptığım işi nasıl etkiler. Ona gölge düşürmem. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim en büyük varlığımdır.
       Demirel'in gösterdiği duyarlılık, koyduğu ölçü yerindedir.
       Bu ölçünün en az Demirel kadar, ona çeşitli görevler biçenler tarafından da özenle kullanılması gerekir.


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr