Mal varlığı değil kaynakları önemli

Türkiye, maalesef "nüfuz ticareti"ne açık bir ülke oldu her zaman...Yolsuzlukların, suiistimallerin, banka boşaltmaların ekonomik krizleri tetikleyecek boyutlara ulaştığı bir "yolsuzluk cenneti" olarak görüldü Türkiye..."Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali" olaylara da tanık oldu Türk kamuoyu... Türk siyasi yaşamında liderlerin, bakanların mal varlıkları her zaman tartışma konusu olmuştur. Bazılarının mal varlıklarının kaynakları hakkında da kuşkular tümüyle giderilememiştir. Bu tartışmaların bir faydası, her lider hakkında bir imajın yerleşmiş olmasıdır. Kamuoyu vicdanında her liderin akçalı konularda bir notu vardır. Türkiye, siyaset-ticaret iç içeliği sorununu çözemedi. Bu konudaki duyarlılıklar "çağdışı" ilan edildi, siyasetle ticaretin kol kola gezmesine övgüler yağdırıldı. Ya bizzat siyasiler ya da yakın çevreleri "ticaret"in içinde oldu. Hem ticaret hem siyaset hem de liderlere danışmanlık yapmak, işadamlarının herkeste bulunmayacak "meziyet"leri olarak sayıldı.Danışmanların siyasetten çok ticaretten anlamaları ve ticaret erbabı olmaları -o kadar yoğun ticari faaliyetlerinin arasında lidere danışmanlık yapmaya zaman ayırmaları- "takdir" gördü.Şimdi yine liderlerin mal varlıklarını tartışıyoruz.Tartışma, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a atfedilen sözlerden kaynaklandı. Unakıtan yalanlamış olsa da CHP lideri Baykal'ı kastederek, "Muazzam parası var" dediğine ilişkin haberler, mal varlığı tartışmasını tetikledi.Baykal, Unakıtan'a atfedilen sözlerin aksini kanıtlayacak şekilde mal varlığını, bankadaki parasını açıkladı. Keza, DYP lideri Mehmet Ağar da, ANAP lideri Erkan Mumcu da durumlarını açıkladılar.Salı günü de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan mal varlığını açıklayacağını ilan etti. Siyaset-ticaret Tabii, bu tartışmaları başlatan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da bazı açıklamalar yapması gerekiyor. Öncelikle de mal varlığını ve kaynaklarını...Maliye Bakanı olarak, diğer liderler hakkında beyan veya yorumda bulunduğuna göre, kritik bakanlıklardan birinin başında bulunması etik açıdan bu sorumluluğu önce ona yüklüyor. Ama Maliye Bakanı, kendisi veya oğluyla ilgili sorulara, "mahremiyet kuralı" gerekçesiyle yanıt vermiyor.Oysa, en fazla iddiaya muhatap olan kişilerin başında. Tavukları için mısır ithalinden (2B) kapsamına giren orman arazisine, kaçak olduğu iddia edilen iki villasının nasıl yasal hale getirildiğine, bakan olmadan önce hayali ihracat belgeleriyle ilgili yargılanma sürecine kadar birçok soru işareti var.Bu nedenle Unakıtan'ın mal varlığını kaynaklarıyla birlikte açıklaması doğru olur... Unakıtan'ın durumu Erdoğan da diğer liderler gibi mal varlığını açıklayacak. Tabii, liderlerin sadece mal varlıklarını değil bu varlığı nasıl edindiklerini de açıklamaları etik gereğidir. Önemli olan mal varlığının nasıl oluştuğudur. Kaynağıdır.Kamuoyu vicdanı açısından kaynak, mal varlığından önemlidir.Liderler, bakanlar, milletvekilleri ticaretle uğraşmamalı, doğrudan veya dolaylı olarak nüfuzları ticarete alet edilmemeli, işleri kayyuma bırakılmalıdır.Temiz siyasetin ilk kuralı, ticaretle araya kalın bir duvar örmektir. fbila@milliyet.com.tr Kaynak önemli