Memur maaşını tazminatlar eşitleyecek

™ğrenim durumu ve kıdeme g"re belirlenecek olan memur maaşlarında ağırlıklı unsuru g"rev ve temsil tazminatları oluşturacak.Aralık 2001'de Bakanlar Kurulu Kararı'yla belirlenecek bu "demeler ile kamudaki maaş uçurumları t"rpülenecek ve beş yıl içinde eşitlik sağlanacak.Yetki Yasası'na dayanılarak çıkarılan kararnameyle belirlenen temsil tazminatı genel müdür ve daha üst düzeydekilere, g"rev tazminatı da daha alt düzeydeki memurlara verilecek. Ancak, g"rev tazminatını alabilmek için 5 yıllık kıdem aranacak. 5 yıldan az kıdemi olanlar g"rev tazminatı alamayacaklar. G"rev tazminatının üst sınırı 16.000 g"stergenin katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacak. Temsil tazminatı ise g"sterge tabanı 16.000, tavanı ise 30.000 olarak belirlenmiş durumda. Temsil tazminatları da bu g"stergelerin katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak. Uygulama 2002 yılının Ocak ayında başlayacağı için o d"nemde geçerli olacak katsıyı ile hesaplamalar yapılacak.G"rev tazminatının 5 yıl ve daha fazla kıdemi olan memurlara uygulanacak olması kıdemli ile kıdemsiz memur arasındaki maaş farkının yükseltilmesini amaçlıyor. Aynı farklılık "ğrenim durumu için de yaratılacak.Başbakanlık uzmanlarının yaptığı saptamalara g"re bugün ilkokul mezunu bir memur işe yeni girdiğinde 212 milyon 407 bin lira alıyor. 35 yıl kıdemi olan ilkokul mezunu memurun ise maaşı 231 bin 832 lira. 35 yıllık hizmetin maaş farkı 1 milyon 892 bin lira tutuyor.Ortaokul mezunlarında ise işe yeni giren 212 milyon 733 bin lira alırken, 35 yıl hizmeti olan ortaokul mezunu memur 243 milyon 114 bin lira alıyor. Aradaki fark 31 milyon 245 bin lira.Lise mezunu olan biri ise işe yeni girişte 213 milyon 69 bin lira, 35 yıllık lise mezunu memur ise 245 milyon 771 bin lira alıyor. Aradaki fark 32 milyon 712 bin lira.šniversite mezunu biri işe yeni girişte 214 milyon 363 bin lira alırken, 23 yıllık üniversite mezunu memurun maaşı 247 milyon 564 bin lira. Aradaki fark 33 milyon 201 bin lira.™ğrenim durumlarına g"re maaş farkları da dikkate alınmayacak kadar düşük. ™rneğin, üniversite mezunu birisi işe girişte 214 milyon 363 bin lira alırken, ilkokul mezunu biri işe girişte 212 milyon 407 bin lira alıyor. Aradaki fark 1 milyon 956 bin lira. Bu fark lise ve ortaokul mezunlarıyla ilkokul mezunları arasında daha da küçülüyor.Başbakanlık uzmanları bu saptamayla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapıyorlar: "Memuriyette rakamlardan da anlaşılacağı üzere kıdemin hiçbir "nemi kalmamış durumda. Bir yılık kıdem ancak 1 milyon lira civarında bir maaş artışı sağlıyor ki, bugünkü koşullarda bunun bir maaş farkı olduğunu s"ylemek mümkün değil. 30 yıllık hizmet 30 milyon lira civarında bir maaş farkı sağlıyor. 30 yıllık emeğin farkı olarak 30 milyon lira komik bir düzeydir. Aynı şekilde üniversite bitirmiş biriyle ilkokul mezunu biri arasındaki maaş farkı da 2 milyon lira gibi komik bir rakam. Kıdemi ve "ğrenimi "düllendirecek şekilde bir düzenleme yapılacak. Bu da g"rev ve temsil tazminatlarının ayarlanmasıyla sağlanacak." Başbakanlık'ta yapılan çalışma, g"rev ve temsil "deneklerinde memur sınıfları arasında fark g"zetmiyor. Aynı "ğrenim, kıdem ve makamlara, hangi sınıf veya kurumda olursa olsun eşit düzeyde g"rev ve temsil "demesi yapılmasını "ng"rüyor. Memurlara enflasyon nedeniyle yapılan maaş artışlarının dışında gerçekleşecek olan bu uygulamanın maaşlar arasındaki dikey ve yatay dengesizliği belli süre içinde gidereceği vurgulanıyor.Başbakanlık çalışmasının Bakanlar Kurulu kararına d"nüştükten sonra 1.1.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. fbila@milliyet.com.tr Başbakanlık'ça yürütülen ve kamuda ücret ve makam adaletini sağlamaya d"nük çalışma, adaleti "g"rev" ve "temsil" tazminatları aracılığıyla sağlamayı hedefliyor.