Papa, İpekçi'den nasıl mahsup edildi?

Yargıtay, tahliye kararını bozmazsa, artık serbest... Ağca, serbest kalsa da vicdanlardaki mahkûmiyeti devam edecektir.Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Ağca'nın tahliyesine ilişkin mahkeme kararını kamuoyuna okudu. Bu karara göre, Papa'ya suikast girişimi nedeniyle İtalya'da çektiği 19 yıllık hapis cezasının, Türkiye'de Abdi İpekçi'yi öldürmek ve iki ayrı gasp suçundan çekmesi gereken cezadan indirildiği anlaşılıyor.Bu indirime dayanak olarak da yeni Türk Ceza Yasası'nın 16. maddesi gösteriliyor. Yurtdışında aynı suçtan çekilen cezaların Türkiye'de aynı suçtan alınan cezadan mahsubunu öngören bu madde, Ağca dosyalarına uyuyor mu?Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Ağca'nın durumunun bu maddeye uymadığını, dolayısıyla Papa için çektiği 19 yıllık cezanın, İpekçi'yi öldürmek ve gasp suçları nedeniyle çekmesi gereken cezadan düşülemeyeceğini ifade ediyor. Türk, bu görüşünün gerekçesini de şöyle açıklıyor:"Yeni Türk Ceza Yasası'nın 16. maddesi mahsup için aynı suç olması koşulunu getiriyor. Papa'ya suikast ile Abdi İpekçi'yi öldürmek aynı suç değil. Bu nedenle bu madde kapsamına girmiyor. Mahsuba dayanak olarak İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ağca'yı Papa suikastı nedeniyle yargıladığı gösteriliyor. Ancak bu da doğru değil. Çünkü söz konusu mahkeme bir ceza vermemiş. Yargılamaya yer olmadığına karar vermiş. Dolayısıyla bir yargılama yapmamış, bu bir anlamda davanın reddidir. Dolayısıyla Türk mahkemeleri de aynı suçtan yargıladı gibi bir gerekçe öne sürülemez." GATA'nın "çürük" bulduğu Mehmet Ali Ağca, askerlik yapmayacak. Düğümü Yargıtay çözecek...Adalet Bakanı Cemil Çiçek, yazılı emir yoluna başvurarak, tahliye kararını Yargıtay incelemesine sunmuş olacak.Tahliye kararıyla ilgili hukuki tartışmalar dikkate alınırsa, Bakan'ın yazılı emir yoluna gitmesi isabetli olmuştur.Yargıtay, durumu açıklığa kavuşturacaktır. Yargıtay incelemesi Ağca'nın tahliyesiyle birlikte güvenlik güçleri ve yargı mekanizması açısından yeni tartışma konuları da ortaya çıktı.Örneğin, Mehmet Ali Ağca'nın kardeşi Adnan Ağca'nın, "Daha çok can yanacak" türündeki tehdit dolu sözleri. Bu sözlerin üzerinde duran olmadı. Keza yine Adnan Ağca'nın, "Abdi İpekçi kimdi, ona bakın" biçimindeki açıklamasıyla, Mehmet Ali Ağca'nın işlediği cinayete "haklılık" kazandırmaya dönük açıklamaları...Acaba bu tehdit ve açıklamalarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapıldı mı?Adnan Ağca, kimleri tehdit ediyor ve bir cinayeti nasıl savunabiliyor?İdarenin ve yargı mekanizmasının alması gereken bir önlem, yapması gereken bir işlem yok mu? fbila@milliyet.com.tr Önlemler