Rahşan Ecevit: Ağca kesinlikle yararlanamaz

Rahşan Ecevit, "Af yasası hep bana mal ediliyor. Halbuki komisyonlarda çok değiştirildi. Yine de bu aftan Ağca ve Kırcı'nın yararlanması mümkün değil" dedi

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, dünkü görüşmemizde, tahliye kararının bir kez Yargıtay tarafından incelenmesini sağlamak amacıyla yazılı emir yoluna gideceğini belirtti. Çiçek, Ağca dosyasının kabarık ve karışık olduğunu, bu nedenle kararın Yargıtay'ca da incelenmesinin yararlı olacağını düşünüyor. Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın tahliye edilmesine tepkiler sürüyor. Ağca'nın tahliye edilmesinde, 57. hükümet dönemine mal edilen şartla salıverme yasasının da katkısı olduğu düşüncesiyle eleştirilere hedef olan Rahşan Ecevit, bu yöndeki yorumların gerçeği yansıtmadığını ve kasıtlı olduğunu söyledi.Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit'le dün Or-an'daki kütüphane evlerinde yaptığımız sohbette, her ikisi de Mehmet Ali Ağca ve Haluk Kırcı'nın söz konusu yasadan yararlanmalarının mümkün olmadığını vurguladılar.Rahşan Ecevit şu değerlendirmeyi yaptı :"Bu yasa hap bana mal ediliyor. Bu büyük bir haksızlık. Ben garibanlara bir fırsat verilmesi için bir düşünceyi dile getirmiştim. Ama çıkan yasa komisyonlarda oluşturuldu. Benim düşüncemle bir ilgisi kalmadı. Önce bunun bilinmesi gerekir. İkinci olarak, dönemin Adalet bakanı Sayın Hikmet Sami Türk'ten öğrendim ki, bu yasadan Ağca ve onun gibilerinin yararlanmasına olanak yok. Çünkü daha önce aftan yararlananların bu yasadan yararlanamayacaklarına ilişkin hüküm var. Söz konusu yasa bu hükmü taşıdığına ve Ağca da 1991 yılındaki aftan yararlandığına göre yararlanması mümkün değil. Bu yasanın kapsamının dışında. Bu durumda ortada bir hata var demektir. Belki de kasıtlı olarak yapılmış bir hata."Eski Başbakan Bülent Ecevit de Eski Adalet Bakanı Türk'ün açıkladığı gibi Ağca'nın bu yasa kapsamı dışında olduğunu vurguladı. Ecevit, son dönemde bazı savcıların karar ve tutumlarının adalete olan güveni sarstığını belirtti. Eski Başbakan Ecevit, kimsenin Abdi İpekçi'den söz etmediğini de belirterek, "İpekçi ve onun gibi suikasta kurban giden Doğan Öz, Bedrettin Cömert, Orhan Tütengil, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı cinayetleri aydınlatılmadı. Mehmet Ali Ağca, en iyi korunduğu bilinen Maltepe Askeri Cezaevi'nden nasıl kaçtı, nasıl kaçırıldı? Bu soruların yanıtları da ortaya çıkmadı" diye konuştu. 'Kasti hata' Eski Adalet bakanı Hikmet Sami Türk de söz konusu yasadan Mehmet Ali Ağca'nın yararlanmasının mümkün olmadığı belirtti. Türk, gerekçesini de şöyle açıkladı:"Söz konusu yasanın 1. maddesinin 6. fıkrasında hüküm var. Daha önce aftan yararlananlar ile aftan sonra suç işleyenlerin bu yasadan yararlanamayacağını söylüyor. Bu hüküm karşısında 1991 affından yararlanan Mehmet Ali Ağca'nın bu yasadan yararlandırılması mümkün değil. Yasa düzenlenirken de bu tartışmalar yapılmıştı. Haluk Kırcı'nın, Ağca'nın durumu göz önünde bulunduruldu ve bu hüküm özellikle konuldu. Anayasa Mahkemesi de Sayın Sezer'in bir başvurusu nedeniyle şartlı salıverilme olarak düzenlenen yasanın nitelik olarak bir af yasası olduğuna karar vermişti. Bu nedenle durum gayet açık. Bu yasadan Ağca'nın nasıl yararlandırıldığını anlamak mümkün değil." Gerekçe Tartışılan yasanın çıkarıldığı dönemde Adalet Bakanlığı'nda genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığını belirten emekli Yargıç Kaya Aykaç da Ağca'nın tahliyesinin yanlış hesaba dayandığını, ortada bir hata bulunduğunu şöyle açıkladı:"Ağca dosyası 14 klasördür. Karışık bir davadır. Ben genel müdür yardımcısı olarak görev yaparken bu dava 14 klasördü. O zaman idam cezası vardı. Ağca idam cezasına mahkûm edilmişti. 1991'de çıkan yasayla, idam cezaları 10 yıl hapse dönüştürüldü. Biz de 10 yıllık ceza söz konusu olduğu için İtalya'dan Ağca'yı istedik. Onlar da İtalya'daki cezası bitince iade etmeye karar verdiler ve ettiler. Ağca, Türkiye'ye 14.5.2000'de geldi. Biz de cezaevinde kalması gereken süreyi o zaman hesapladık. 10 yıla mahkûm olduğu için tahliye edileceği tarih 14.5.2010 tarihiydi. Daha önce Türkiye'de cezaevinde kaldığı süreler düşülünce, tahliye tarihi 13.12.2009 olarak hesaplandı. Bu nedenle şimdi tahliye edilmesinde bir hesap hatası olduğu açıkça görülüyor. Tartışılan son yasadan ise daha önce aftan yararlandığı için yararlanması söz konusu olamaz." fbila@milliyet.com.tr Aykaç: Hata var