Rektör Aras: Öz sermayemizi yitirdik

Yön Özellikle üniversite hastanelerinin itirazları ve taleplerine ilişkin çözüm arayışları henüz sonuç vermedi.Bazı üniversiteler hariç, çoğunluğunda mali sıkıntı yaşandığı ve bu nedenle ilaç ve malzeme ihalelerini yapamadıkları basına yansımıştı.Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ise yeni uygulamaya geçiş için gerekli sürenin tanındığını, sorunun bazı üniversitelerin hazırlık yapmamış olmalarından kaynaklandığını belirtmişlerdi.Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras, bu konuda bir açıklama gönderdi. Prof. Dr. Aras, Ankara Tıp Fakültesi dahil üniversite hastanelerinin iki nedenden dolayı sıkıntı çektiklerini bildirdi. Yatan hastalar için kullanılacak ilaç ve tıbbi malzemelerin hastaneler tarafından temin edilmesine yönelik uygulamaya ilişkin sorunlar devam ediyor. Prof. Dr. Aras'ın verdiği bilgiler şöyle:"Üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu durum iki ana nedenden kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, tıbbi-cerrahi uygulama ücretlerinin her koşulda hiçbir artı değer yaratmayacak şekilde düşürülmesi, ikincisi ise ödeme kurumlarının hiçbir zaman düzenli ödeme yapmamalarıdır. Açıklanan iki neden dolayısıyla üniversite hastaneleri zaten yetersiz olan öz sermayelerini yitirmiş ve satın alma yapamaz duruma gelmişlerdir." 'Sermaye kalmadı' Prof. Dr. Aras, mali sıkıntı nedeniyle alacaklı firmalara zamanında ödeme yapamadıklarını vurguluyor ve şu bilgiyi veriyor:"Şu anda alacaklı firmalara ödemeler genellikle 8-12 ay geriden yapılabilmekte, firmalar da haklı olarak açılan ihalelere teklif vermemekte, teklif verenler ise ödeme garantisinin olmaması veya geç ödeme nedeniyle astronomik teklifler vermektedirler. Bundan 2-3 yıl öncesine kadar hastanelerini başarıyla yöneten üniversite yöneticileri neden başarısız olmuşlardır sorusunun cevabı böyle verilebilir." Firmalara gecikmeli ödeme Ankara Üniversitesi Rektörü, hastanelerin bozulan mali dengesini, Maliye'ye ve Araştırma Fonu'na ayrılan payların daha da bozduğunu anımsatarak, şöyle devam ediyor:"Devlet hastanelerinde yükümlülük olmayıp üniversite döner sermayelerince ödenmekte olan yüzde 15 Maliye payı ve yüzde 5 Bilimsel Araştırma Fonu payları da ödeme dengesinde yüzde 20'lik ek yük getirmektedir. Takdir edileceği gibi, bu kolay kapatılacak bir fark değildir." Payların getirdiği yük Prof. Aras'ın da dahil edildiği üniversite temsilcileri dün bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'la görüştüler. Unakıtan, Aras'ın önerilerini benimseyen bir yaklaşım gösterdi. Unakıtan, üniversite hastanelerindeki ameliyat ücretlerinin yeniden düzenlenmesi, yüzde 15'lik Maliye payının düşürülmesi ve araştırma fonunun gider yazılması konusunda yeni kararlar oluşturacaklarını açıkladı. Bu kararların uygulamaya girmesiyle üniversite hastaneleri de yeni sisteme uyum sağlayabilecekler. fbila@milliyet.com.tr Unakıtan'dan destek