Şener: Galataport ihalesi durmuştur

Davos'ta soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Unakıtan, Galataport'ta son sözün Başbakan'a ait olduğunu vurguladı. Peşinden Milliyet'e konuşan Devlet Bakanı Şener ise ihaleyi imzaya açamayacağını söyledi

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, dün sabah Davos'tan katıldığı canlı yayında, ihalenin iptal edilmesi durumunda "hayal kırıklığına uğrayacağını" açıklayan Eyal Ofer'e hak verirken, atılacak adımı belirlemek üzere kendisine bağlı Özelleştirme İdaresi'nde yapılan değerlendirmelerin sürdüğünü anlatıyordu.İsrailli işadamı Sami Ofer'in, oğluyla birlikte aldığı ihalenin sonuçlanması Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) onayına bağlıydı.Bu nedenle de gözler, YPK sekreteryasının bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'deydi. Şener, Unakıtan'ın Davos'ta dün sabah yaptığı açıklamaların hemen ardından makamında gerçekleştirdiğimiz görüşmede, "Galataport'u YPK üyesi bakanların imzasına açamayacağını, işlemin durduğu"nu belirterek tartışmalara son noktayı koydu. Ankara'da, ihale edildiğinden beri tartışmalara neden olan Galataport projesinin akıbeti merak ediliyordu. Şener, Galataport ihalesiyle ilgili işlemlerin yargı kararları nedeniyle durdurulduğunu vurguladıktan sonra şu bilgileri verdi:"Galataport'la ilgili olarak dört dava vardı:1- Anayasa Mahkemesi'nde Kıyı Kanunu'yla ilgili dava,2- Danıştay 6. Dairesi'nde imar planıyla ilgili dava,3- Danıştay 13. Dairesi'nde ihalenin iptaline ilişkin iki dava.Danıştay 6. Dairesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Galata bölgesindeki imarın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapıldığını, bu bakanlığın imar planıyla ilgili yönetmeliğinin daha önce aynı daire tarafından yetki nedeniyle iptal edildiğini, bu nedenle imar planıyla ilgili olarak yürütmenin durdurulmasına karar verildi. İmar planı ise, ihalenin asıl dayanaklarından birini oluşturuyor.Danıştay 13. Dairesi'nde davalar henüz devam ediyor.Anayasa Mahkemesi ise, imar yetkisinin Özelleştirme İdaresi'ne ait olduğuna ilişkin Kıyı Kanunu'nun maddesinin iptal edilmesi istemini reddetti. Yani imar yetkisinin Özelleştirme İdaresi'nde olduğunu tespit etmiş oldu. Anayasa Mahkemesi madde hükmünde sadece (imar mevzuatına tabi olmaksızın) ibaresini iptal etti. Bunun anlamı da Özelleştirme İdaresi'nin imar düzenlemesi yaparken, imar mevzuatına tabi olacağıdır." 'İmzaya açılamaz' Şener, bu durumda Galataport'la ilgili işlemlerin durmuş olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:"Henüz, Başbakan'la bu konuda bir görüşme yapmadım. Yargı kararları herkesi ve her kurumu bağlar. İdareyi de bağlar. Ben de yargı kararlarına uymak zorundayım. Bu durumda Galataport'la ilgili işlemlerin YPK üyelerinin imzasına açılması mümkün değil. Galataport ihalesinin asli unsurlarından biri imar planıdır. Nerede ne yapılacak, oteller, restoranlar, müzeler nasıl yapılacak, bütün bunlar bu planla belirleniyor ve ihalenin temelini oluşturuyor. Bunlar durdurulduğuna göre ihale işlemleri de durmuş olur ve imzaya açılamaz." 'Uymak zorundayım' Şener, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Danıştay 6. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz yoluna gittiğini ve konuyu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na götürdüğünü de belirterek, şu bilgileri verdi:"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın itirazı oldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karar verecek. Ben, hem Başbakanlığın, hem DPT'nin hukukçularıyla sürekli görüşüyorum. İki görüş belirtiliyor. Bir görüşe göre Danıştay kararı karşısında eğer imar planını Özelleştirme İdaresi yaparsa, işlemler devam eder. Çünkü, Danıştay yetki yönünden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın imar planını durdurmuştur. Yetkili Özelleştirme İdaresi ise bu kurum imar planı yaparak işlemleri sürdürebilir. Ama diğer görüşe göre de, Özelleştirme İdaresi'nin yeni bir imar planı yapması işlemlerin yeniden başlamasını gerektirir. Çünkü yeniden çalışma yapılacak, o bölgedeki taşınmaz sahiplerinin yeniden dava hakkı doğacak. Dolayısıyla, yeni imar planı yapılırsa yeni ihale yapılması gerekecektir. Zaten Anayasa Mahkemesi kararına göre de Özelleştirme İdaresi imar mevzuatına tabi olarak bu işlemi yapabilecektir. Yeni bir durum doğacaktır. Bu da yeni ihale gerektirir."Bakan Şener'le yaptığımız görüşmede, kendisinin de yeni ihale yapılması gerektiği görüşüne yakın durduğu izlenimi edindim.Bu durumda Galataport ihalesinin artık geride kaldığı, yeni bir ihale yapılmasının gerekeceği sonucu çıkıyor. 'Yeni ihale gerekir' Maliye Bakanı Unakıtan: Son söz Başbakan'a ait Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Davos'ta NTV-CNBC-E ortak yayınında soruları yanıtlarken, Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in, Galataport ihalesine ilişkin dosyayı Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) imzasına açmayacağı konusunda kendisine bir şey söylemediğini, son sözün Başbakan'a ait olduğunu belirtti. "YPK'dan önemlisi, o konuda Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı var. Karar Özelleştirme İdaresi'nin eline yeni geçti. Onların değerlendirmesinden sonra karar, alıp yürüyeceğiz" diyen Unakıtan, şunları söyledi:"Yazılanlar, çizilenler, bu konu biraz da polemik mevzuu oldu. Herkes bir taraftan bir şey söyledi. Orada ihale, son derece şeffaf, herkese açık yapıldı. Ancak Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararınabakacağız. O gerekçenin içinde, zannediyorum imar planıyla ilgili bir yürütmeyi durdurma hususu var. Onları hukukçular inceliyor. Özelleştirme İdaresi olarak bir karar vereceğiz. Sonra da bu kararı siyasi iradeye dönüştüreceğiz." Unakıtan, Galataport ihalesinin iptalinin kendileri için "hayal kırıklığı" olacağını açıklayan Eyal Ofer'in sözlerinin anımsatılması üzerine, "Doğru söylüyor. Gayet açık, şeffaf bir ihale yapıldı. Bu tür özelleştirmelerde kaybeden Türkiye oluyor" dedi. fbila@milliyet.com.tr 'Ofer haklı'