Sezer'den beklentiler

Sezer'den beklentiler


       Ege Koop'un İzmir'de düzenlediği, "Yeni Cumhurbaşkanı ve Yeni Dönem" konulu panelde Çankaya'dan neler beklendiği tartışıldı.
       Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Arslan'ın organize ettiği, Gazeteci - Yazar Ümit Gürtuna'nın yönettiği panele, Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Prof. Dr. Erol Manisalı, Prof. Dr. Toktamış Ateş, Sanatçı Metin Akpınar ve Gazeteci - Yazar İsmet Solak'la birlikte katıldık.
       Panele gösterilen yoğun ve disiplinli ilgi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ve yönetim anlayışının kamuoyunda merak uyandırdığının bir göstergesiydi.
       Panelistlerin sunuşları ve izleyenlerin yönelttiği soruların ortaya çıkardığı saptamalar ve Sezer'e yönelik beklentiler şöyle özetlenebilir:
       * 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başarılı ve yüksek performanslı bir cumhurbaşkanlığı yaptığı yargısı genel olarak kamuoyunca paylaşılmaktadır.
       * Cumhurbaşkanlığına bir yüksek yargı organı başkanının seçilmiş olması toplumun hemen tüm kesimleri tarafından desteklenmektedir.
       * Cumhurbaşkanı Sezer'in mütevazı kişiliği, hukuku ve kamu yararını öne alan yaklaşımları, gelir dağılımı dengesizliğine dikkat çekmesi kamuoyunda çok olumlu bir yankı bulmaktadır.
       * Seçim süresinde Sezer'e dönük olarak beliren laiklik anlayışıyla ilgili soru işaretleri, Meclis'te ve Çankaya'da yaptığı iki konuşmayla giderilmiş, demokratik - laik Cumhuriyet'ten ödün vermeyeceği konusunda güven oluşmuştur.
       * Sezer'in tarafsızlık içinde hareket etmesi, hukuk alanında reformlara öncülük etmesi, Devlet Denetleme Kurulu'nu işlevsel biçimde kullanarak temiz toplum özleminin gerçekleşmesine en üst düzeyde katkı yapması, bürokrasiyi koruması, devlet memurlarının yaşam standardını artıracak talepleri canlı tutması beklentisi hakimdir.
       * Sezer'in siyasi geçmişi ve dış politika alanında deneyim sahibi olmayışının Türkiye açısından bir zaaf oluşturup oluşturmayacağı sorusunun yaygınlığı dikkat çekmekte, bu konuda hükümet ve Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanını sürekli bilgilendirmesi ve boşluk doğmasına izin verilmemesi talebi gündeme getirilmektedir.
       * Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında gündeme gelen "başkanlık sistemi" tartışmasının yapay olduğu kanaati hakimdir ve Sezer'in seçilmesinden sonra bu tartışmanın gündemden düşmesi Türkiye'nin gerçekte böyle bir ihtiyaç içinde olmadığı biçiminde yorumlanmaktadır.
       * Türkiye'nin Avrupa istediği için veya Avrupa Birliği'ne girmek için değil, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında doğru biçimde belirlediği için çağdaş yaşam değerlerine ulaşma gayretini yoğunlaştırması, bu amaçla Cumhurbaşkanı Sezer'in, ekonomik refahın artırılması, demokratik toplum oluşturulması, hukuk ve sosyal devlet ilkelerinin yaşama geçirilmesi, insan hakları ve özgürlükleri alanlarında siyasi otoriteye öncülük etmesi istenmektedir.
       * Toplum Cumhurbaşkanlığına Ahmet Necdet Sezer'in seçilmesinden genel olarak memnun görünmektedir.Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr