Soylu, şirketiyle arasına duvar örecek

Yön DP'nin, demokratik bir olgunlukla seçtiği yeni genel başkan ve GİK, bugün Başkanlık Divanı'nı oluşturacak. Kongrede genel başkan adayı olan, ancak Soylu lehine çekilen Sevindi, büyük olasılıkla genel başkan yardımcısı görevini üstlenecek. DP'nin yeni Genel Başkanı Süleyman Soylu ve GİK üyesi Nevval Sevindi, dün Milliyet'in Ankara bürosunu ziyaret ettiler. Soylu'nun ilk taahhüdü "şeffaf" bir genel başkan olacağıydı. Hem akçeli konularda hem siyasette şeffaflığı esas alarak politika yapacağını özellikle vurguladı.Genel başkan seçilir seçilmez, DP'nin maddi durumunu internet sitesine koyarak ilk adımı attığını söyleyen Soylu, kişisel işleriyle ilgili olarak da aynı yöntemi kullanacağını belirtti.İstanbul İşletme Fakültesi mezunu olan Soylu, sigortacılık yapıyor. Oğlunun adını verdiği "Engi Sigortacılık" adıyla bir şirketi var. Yeni genel başkan, şirketiyle ilişkisini keseceğini, araya bir duvar öreceğini vurguladı. Soylu, şirketini bir kayyuma devrederek, siyasette bir ilke imza atmayı düşünüyor. Taahhüdü bu yönde. İlk taahhüt: Her konuda şeffaflık Soylu, DP'li bir aileden geliyor. DP-AP-DYP çizgisinde yetişmiş genç bir isim. Eski genel başkanların hepsi hakkında özenli, saygılı, nazik bir üslupla konuşuyor. Gündemdeki konulara hâkim bir izlenim veriyor."Çiller'in emanetçisi" yakıştırmasına üzülüyor. Tansu Hanım'ın bu yakıştırma nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.Partiyi her toplumsal kesime açma niyetinde olduğunu belirtti. İlk iş olarak küskünlükleri gidermeye öncelik vereceğinin altını çizdi. Partiye katkı vermek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu vurguladı. Sağ-sol, laik-anti-laik gibi kamplaşmalara karşı. Siyasetin simgelerle sınırlı bir alana hapsedilmesinden de rahatsızlığını dışa vuruyor. İlk izlenim: Gündeme hâkim Soylu, Başbakan Erdoğan'ın Madrid'de yaptığı "türban çıkışı"nı, oya dönük bir şov olarak niteliyor.Başörtüsüne bireysel özgürlük açısından bakıyor. Üniversitelerde serbest olmasını savunuyor. Ancak, siyasal araç olarak kullanılmasına karşı. Erdoğan'ın siyasal simge olsa ne olur, yaklaşımını, önümüzdeki yerel seçimlere dönük bir "oy hesabı" olarak görüyor. 'Türban çıkışı, oya dönük şov' Soylu'nun laiklik konusunda sağlam bir duruşu var. Atatürk ilkeleri ve cumhuriyetin nitelikleri konusunda ödünsüz bir yaklaşım içinde. Düşünce ve inanç özgürlüğüne saygılı olduğunu, ancak cumhuriyetin temel niteliklerini zedelemeye, kemirmeye dönük siyasi istismar girişimlerine karşı duracağını özenle kaydediyor. Laiklik konusunda ödünsüz Soylu, bir önceki Genel Başkan Mehmet Ağar'ın, "Dağda silahlı gezeceklerine düz ovada siyaset yapsınlar" söylemini onaylayan bir izlenim vermedi. Bu yaklaşımın partinin yetkili kurullarında belirlenmiş bir çizgi olmadığını söylüyor. PKK'ya katılımın engellenmesine yönelik önlem ve yeni politikalara açık. Ancak, "dağdan inip siyaset yapma" fikrine mesafeli. Dağdakilerin fikirlerini savunanların aynı zamanda zaten "düz ovada" siyaset yaptıklarını anımsatıyor. DTP örneğini veriyor. DTP'nin kendini PKK'dan ayrıştırmadığına dikkat çekiyor ve bunun yanlış olduğunu vurguluyor.Soylu'nun genel başkanlıktan liderliğe geçiş yolunda ilk önemli sınavı önümüzdeki yerel seçimler olacak.Soylu bu sınavın farkında... fbila@milliyet.com.tr 'Düz ovada siyaset'e onay