Türban anayasada yer almayacak

Yön CNN TÜRK'teki Ankara Kulisi programımızda Murat Yetkin'le birlikte konuk ettiğimiz Fırat, anayasa taslağı metniyle katıldı. Ancak, taslağın tümünü daha sonra tartışmaya açacaklarını belirtti. AKP'nin anayasa taslağı hazır. AKP yönetimi, taslağın kamuoyuna sunulması için TOBB öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü taslak çalışmasını bekliyor. Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın tahminine göre, taslağın tartışmaya açılması bayram sonrasını bulacak. Fırat, anayasa konusunda acele etmeyeceklerini, toplumun değişik kesimlerinden gelen önerileri dikkate alacaklarını, hazırladıkları taslağın değişebileceğini de söyledi. Fırat, yeni anayasada türbanla ilgili düzenleme olup olmayacağı yönündeki sorumuzu, "Bu konunun anayasada yer alacağını zannetmiyorum, gerek de yok, her problemi anayasayla çözemezsiniz, anayasa hukuku ve tekniği bakımından nelerin yer alacağı bellidir" diye yanıtladı. Fırat, türban konusunun, hazırlayacaklarını yeni anayasanın ruhuyla çözüleceğini bildirdi.Fırat'ın verdiği bilgilere göre, anayasada türbanla ilgili bir hüküm yer almayacak, ancak anayasanın ruhu bu sorunu çözecek.Anayasanın lafzında yer almayan bir konunun, ruhuyla nasıl çözüleceğini sorduğumuzda ise Fırat, şu açıklamayı yaptı:"Aslında meselenin esası 1982 Anayasası'nın 6. maddesidir. Yani egemenliğin nasıl kullanılacağıdır. O maddede yapılacak düzenlemenin ruhuyla bu tür sorunlar çözülecek. Eğer egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorsak, -ki TBMM'de bu yazılıdır- o zaman kurumlar eliyle kullanılması söz konusu değildir. Anayasada birçok kurum var: YÖK bunlardan biri. MGK bunlardan biri. Böyle olunca YÖK egemenlik kullanmış oluyor. Bunlar düzenlenince bu konu da kendiliğinden çözüme kavuşacak."Fırat, bugünkü uygulamanın Anayasa Mahkemesi'nin bir kararına dayandığını anımsatmamız üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı: 'Türban konusu anayasada olmayabilir' "Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri bellidir. Yeni bir kural ihdas edemez. Özgürlükler, ancak yasayla sınırlanır. Böyle sınırlayıcı bir yasa da yok. Yeni anayasada egemenliğin kullanılmasının yasama, yürütme ve yargı eliyle olacağı hükmü yer alacak. Böylece egemenliğin kullanılması açıklığa kavuşunca bu kurumların kararları veya uygulamalarıyla özgürlükler sınırlanmayacak."Fırat, yeni anayasada Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin nasıl seçileceğinin hükme bağlanacağını söyledi. Fırat, bu konuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi üyelerinin parlamento tarafından seçildiği Avrupa ülkelerinden örnekler verdi.Fırat, mevcut Anayasa'nın 66. maddesinde yer alan Türklük tanımının da değişeceğini bildirdi. AKP'nin taslağında bu maddeyi 1924 Anayasası'ndan aynen aldıklarını söyledi ve yeni hükmün: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı herkese, dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin Türk denir" biçiminde olduğunu kaydetti. 'Türklük tanımı da değişecek' Fırat, 1982 Anayasası'nın 4 olumsuz özelliğinin olduğunu, yeni anayasanın ise bu olumsuz özellikleri taşımayacağını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:"1982 Anayasası'nın 4 özelliği var:1- Bireye güvensizlik: Mevcut Anayasa bireye güvensizliğe dayalı, devleti bireyden korumayı esas alıyor.2- Otoriter bir Anayasa: Sivil siyasetçiye, seçilmişlere güvenmiyor.3- Vesayetçi bir Anayasa: Egemenliğin kullanılmasını vesayet altına alıyor. Cumhurbaşkanının yetkileri, MGK, YÖK, Anayasa Mahkemesi, Danıştay gibi kurumların yetkileri ve yetkileri dışında aldıkları kararlar bunu gösteriyor.4- Dili çok bozuk bir Anayasa: Biz 367 şartının arandığını 25 sene sonra öğrenmiş olduk, yazım dili çok bozuk." fbila@milliyet.com.tr '1982 Anayasası'nın 4 olumsuz özelliği'