Yüce Divan...

Yüce Divan...


       Koalisyon ortaklarının arasına Yüce Divan girdi.
       MHP'nin katkılarıyla ANAP lideri Yılmaz hakkında iki soruşturma komisyonu Yüce Divan'a gitmesi yönünde karar aldı.
       Buna karşılık DYP lideri Çiller hakkında da bir soruşturma komisyonu aynı kararı verdi.
       Böylece merkez sağda, MHP açısından, iki rakip lider, Yüce Divan kıskacına alınmış oldu.
       MHP'nin yürüttüğü politikanın son durağı, Meclis Genel Kurul'u. Eğer MHP bu durakta durmazsa o zaman Yılmaz ve Çiller için Yüce Divan yolu açılabilir. Bunun koşulu bu yönde verilecek oyların Genel Kurul'da 276'yı bulması.
       Bu sayıyı bulmak çok kolay gözükmüyor. Ancak yine de MHP'nin Genel Kurul'da alacağı tavır hükümetin kaderi bakımından önemli.
       276'ya ulaşılmasa bile Yüce Divan yönündeki oyların karşı oylardan fazla olması ANAP'ın koalisyon ortaklığını gözden geçirmesine neden olacaktır. Bu aşamadan sonra 57. hükümetin ömrü kısalır.
       Eğer MHP'nin hükümeti bozma, muhalefete veya seçime yönelme gibi bir niyeti yoksa, Yüce Divan yolunu Genel Kurul'da tıkaması beklenebilir. Aksi durumun sonu hükümetin dağılmasıdır.
       * * *
       MHP, tavrının kesinlikle siyasi bir amaç gütmediğini, "istikrar veya hükümetin bedeli yolsuzluk olamaz" savunması yapmaktadır.
       Elbette hiçbir şey yolsuzluğa göz yumulmasını gerektirmez, haklı kılmaz. Yolsuzluk varsa sorumluları adalet önüne çıkmalı ve hak ettikleri cezayı almalıdırlar.
       Ancak Meclis'teki soruşturma komisyonlarının siyasi amaçlar için kullanılması ve iddiaların siyasi malzeme yapılmasına da olanak tanınmamalıdır. Yolsuzluk, usulsüzlük yapılıp yapılmadığını saptaması gereken yargı olmalıdır. Bugüne kadar gördüğümüz örnekler, maalesef soruşturma komisyonlarının siyasi amaca hizmet eden araçlar olarak kullanıldığını gösteriyor.
       Bu saptama, siyasi parti liderlerinin tümü tarafından da kabul edilmiş durumda.
       Eğer MHP, merkez sağda liderlik yarışı hesabıyla rakiplerini Yüce Divan'lık yapmaya çalışmıyorsa, bir an önce Anayasa değişikliği sağlanmalı ve bütün iddialar yargı tarafından soruşturulup sonuca bağlanmalıdır.
       Aksi halde olay karşılıklı "dosya ve soruşturma komisyonu" savaşına dönecektir ki bundan hem hükümet, hem Meclis, hem siyaset yara alacak ve kamuoyu nezdinde siyasetin ve siyasetçinin güvenirliliği iyice törpülenecektir.
       Son dönemlerin en uyumlu ve verimli koalisyon hükümetinin dağılması da cabası olacaktır.


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr