Dünyada ilk ve tek

Atatürk dünyanın en saygın dergilerinden TIME’ın kapaklarında yer almıştı.

Bunlardan birinde Atatürk’ün fotoğrafı altındaki sunum şöyle...

“VİZYON’un Yüzü- Türkiye’de her 10 Kasım 09.05’te zaman duruyor.”

Atatürk’ümüzü kaybedişimizin 100’üncü yılına yaklaşırken bu 10 Kasım’da da hâlâ aynı duygu seli...

Aynı Atatürk tutkusu...

Aynı sevgi, saygı...

Tarihin sadece bir lider için yazdığı “efsane derinliğinde bir gerçeklik bu...”

Dünyada ilk ve tek

DÜNYA ATATÜRK YILI

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından 1981 “Dünya Atatürk Yılı” ilan edilmişti.

Bu karar dünyada ilktir ve tektir. (*)

27 Kasım 1978... Paris...

Paris’te UNESCO’nun Genel Kurul Toplantısı.

Başkanlık Divanı’na bir önerge verilir.

Üç yıl sonra 1981 geliyor.

1981, Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yıl dönümüdür.

Atatürk 20’nci yüzyılın en büyük devlet adamlarından biridir.

Türkler o özel gün için çok özel hazırlanıyorlardır ama Atatürk’ü anmak sadece Türklere bırakılmamalıdır.

Çünkü Atatürk tüm insanlığın ortak paydasıdır.

Dolayısıyla, genel kurul bir karar almalı ve üye devletlere iletilmelidir.

Önümüzde üç yıl var. Bu üç yıl boyunca, Atatürk için üniversiteleriyle, bilim kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, medyasıyla özel olarak hazırlanmalı ve 1981 yılı bütün dünyada “ATATÜRK YILI” olarak anılmalıdır.

Önergede başı çeken ülkeler Yunanistan, İspanya ve Sovyetler Birliği’dir.

Dünyada ilk ve tek

İSVEÇLİ DELEGEDEN İTİRAZ

Önerge okunduktan sonra, İsveçli delege itiraz eder.

Kürsüye gelir, itirazının gerekçesini anlatır:

Ben Atatürk’ün büyüklüğünü elbette biliyorum.

Türkler için, insanlık için, çağdaşlaşma için ne anlama
geldiğini de biliyorum.

Buna rağmen bir kaygım var.

Bu kaygımı sizinle paylaşmak için söz aldım.

Evet, Atatürk büyük bir Devlet ve Cumhuriyet kurucusudur.

Fakat dünyada 200’e yakın devlet var, yarısından fazlası Cumhuriyet.

Bu kadar Cumhuriyet kurucusu arasından bugüne kadar kimse için düşünmediğimiz bir konuyu şimdi bir tek Atatürk için ve Türkler için düşünüyor olursak, bu, ileride sıkıntıya yol açmaz mı?

Daha sonra bir başka delege daha kürsüye gelir.

O da itirazını dile getirir:

Şimdi de biri George Washington’un doğumunun şu yılı, Napolyon’un ölümünün bu yılı derse ve bu seçkin kurul, buna hayır yanıtını verirse, gereksiz yere kırgınlıklara yol açmaz mıyız?

Dolayısıyla, Atatürk elbette büyük bir lider ama onu tarihe bırakalım.

Bana göre kararı tartışalım.

Hemen oylamaya geçmeyelim.

Salonda bir sessizlik...

Sovyetler Birliği delegesi söz alır.

İtiraz edeceği ve “Lenin’den söz edeceği” beklenirken, yumruğunu masaya vurur, yüksek sesle şöyle der:

Beyler kendinize gelin, 20’nci yüzyılda hiçbir ülke bir Atatürk çıkarmadı ki böyle bir kaygı söz konusu olsun. Bu mümkün değildir.

Tarihler, şimdiye kadar Atatürk gibi bir lider yetiştirmemiştir.

Atatürk’ün olağanüstü niteliklerine bakalım, ileride böyle bir lider gelmeyecektir.

Rahatlıkla 1981 yılını ATATÜRK YILI ilan edebilirsiniz.

Dolayısıyla bu karar bugün alınmalıdır.

Dünyada ilk ve tek

OY BİRLİĞİYLE

UNESCO’nun 20’nci Genel Kurul Toplantısı’nı anlatmaya devam.

Oylamaya geçilir.

Aleyhte görüş bildiren İsveç Temsilcisi dâhil “152 ülkenin oy birliğiyle” 1981’in “ATATÜRK YILI” olarak tüm dünyada anılmasına karar verilir.

Bu karar dünyada ilktir ve tektir.

UNESCO, kararında Atatürk tanımlamasını şöyle yapar:

Atatürk kimdir?

Atatürk, uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi; olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci; sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder; insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü; bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırımı gözetmeyen, eşsiz bir devlet adamı; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu...

.................

UNESCO, dünyada hiçbir lider için böyle bir uygulama yapmamıştır.

Atatürk için alınan bu karar, 1981’den
beri başka hiçbir lider için söz konusu olmamıştır.

UNESCO, dünya tarihinde benzeri olamayan muhteşem bir tanımı Atatürk için yapmıştı.

Dünyada ilk ve tek

TARİH NANKÖR DEĞİLDİR

Ve...

Tarih nankör değildir, bir hizmeti asla unutmaz...

Bazı nankörler olsa da...

Atatürk akıl, bilim, tam bağımsızlık, antiemperyalist ve umut demektir.

Ve Atatürk, bu milletin ebedi lideridir.

.....................

(*) Yukarıdaki satırlar emekli general ve öğretim üyesi Dr. Naim Babüroğlu’nun “TARİHİN KISKANDIĞI LİDER-Mustafa Kemal Atatürk’ün Hikâyesi” adlı kitabından. (İnkılap Yayınevi)

Naim Babüroğlu Paşa’nın TV programlarındaki konuşmalarını izler, makalelerini okurum. Zevkle ve ilgiyle...

240 sayfalık bu yeni çıkan kitabını da hiç ara vermeden bir nefeste okudum.

Kutluyorum.