İsrail faktörü

İsrail’le yeni bir sayfa mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilere İsrail için “Gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım” dedi.

Aynı konuşmada “İsrail’le istihbarı münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil” diye vurguladı.

İki ülke arasında “istihbarı ilişki” varsa ve sürüyorsa bu bile zaten tek başına önemlidir.

“Derinliği” gösterir.

“Vitrindeki siyaset, ekonomi, konjonktürel ittifakların yüzeyde ve gelir geçer olmasına” karşın güvenlik ortak paydasında yer alan derin devlet ilişkileri “kalıcıdır.”

İsrail faktörü

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Mesut Hakkı Caşın: “İsrail’le tüm diplomatik ilişkilerimizi restore edebiliriz...”

TURUNCU IŞIK

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Mesut Hakkı Caşın’ın da şu açıklamasına da dikkat...

“Eğer yeşil ışık görürsek, Türkiye Büyükelçiliğimizi tekrar açacağız ve Büyükelçimizi göndereceğiz.

Belki mart ayında,tüm diplomatik ilişkilerimizi yeniden restore edebiliriz...”

....................

Yazının başına dönerek, “İsrail’le ilişkilerde yeni sayfa” olasılığı, “turuncu ışıkta.”

Zaten...

Caşın da “eğer yeşil ışık görürsek” rezervini koymuş.

Ama bir anlamda “topun İsrail’de olduğu” yorumu da yapılabilir.

Caşın “yeşil ışığı İsrail’e bırakmış oluyor.”

TÜRKİYE ‘İLK TANIYANDI’

Türkiye, İslam coğrafyasında İsrail’i ilk tanıyan ülkedir. (Türkiye laik devlet olmakla beraber halkının büyük çoğunluğu Müslümandır.)

Türkiye’deki Musevi vatandaşlarımız tamamen eşit haklara sahiptir ve Türkiye’deki yaşamlarından mutludurlar.

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sından, faşist İtalya’dan kaçan Yahudiler ve Yahudi bilim adamları Türkiye’de konuk edilmişlerdir.

Türk diplomatları Avrupa ülkelerindeki çok sayıda Yahudi’nin ülkemize gidebilmelerini sağlamışlardır.

Kanuni ve Selim dönemlerinde engizisyondan kaçan Avrupa Yahudileri Osmanlı topraklarına yerleşmişlerdir.

Dinlerini saklamak zorunda kalmaksızın sinagoglarında ibadet etmiş, kendi söylemleriyle “asma yapraklarının altında huzur içinde yaşamışlardır.”

500 yıldan fazla nesiller boyu ticaret ve sanayi işlerini sürdürmüşlerdir.

En iyi hekimler onlar arasından çıkmıştır.

Saray hekimi ve sarayın mali danışmanı olmuşlardır.

Böyle bir tarih nedeniyle Türkiye-İsrail ilişkilerinin alt yapısı sağlamdır.

İsrail’in kuruluşundaki temel strateji “Arap olmayan Müslüman Türklerle dostluk” prensibine dayandırılmıştı.

“Yakın” denebilecek zamana kadar da bu böyle sürmüştü.

Türkiye’nin, Avrupa’da ve özellikle de Amerika’da Rum ve Ermeni lobilerine karşı en etkili desteği Yahudi lobisiydi.

İsrail faktörü

Ermenistan’la savaşta, Ermeni keskin nişancısı tarafından vurulan Albert Aqarunov’un Bakü’deki heykelin kaidesinde “Azerbaycan Milli Kahramanı” yazılı.

ZAMAN NEHRİ

Bir süredir zaman nehri yatak değiştiriyor gibi...

İsrail ve Yahudi lobisinin etkili olduğu ABD, Türkiye’nin en hassas olduğu konuda farklı rotaya sapma yaptı.

Kuzeydoğu Suriye’de bir -PKK uzantısı- Kürt özerk yönetiminin oluşması için artık gizlisi saklısı olmayan desteği vermekteler.

Bu sorun çözülmeden Türkiye-İsrail ilişkileri nasıl restore edilecek?

Madalyonun diğer yüzünden bakalım.

Hamas ve Müslüman Kardeşler konularında da İsrail’in hassasiyeti nasıl karşılanacak? Ancak...

Bu iki soruya takılıp kalmaktansa yeni sayfalar açarak ilerlemeye çalışmak olumlu tavırdır.

Örneğin büyükelçi tayinlerinin yapılması...

İsrail faktörü

İsrail faktörü

Tamamı Azerbaycan Yahudilerinden oluşan Azerbaycan’daki Krasnaya Sloboda kasabasından bir görünüş ve sinagog...

AZERBAYCANLI YAHUDİLER

Azerbaycan’da 30 bin dolaylarında Yahudi var.

İsrail’de de 70 bin dolaylarında Azerbaycan Yahudi’si...

Azerbaycan’da tamamı Yahudilerin yaşadığı bir de kent var; “Krasnaya Sloboda (Kırmızı Kasaba)...”

Azerbaycan’daki Yahudiler Ermenistan’la savaşlarda cephede oldular.

Milli kahraman ilan edilen, heykeli yapılan Azerbaycan Yahudileri vardır.

Örneğin...

Albert Aqarunov...

Sayfaya onun heykelinin fotoğrafını koydum.

Heykelin önünde hem Müslüman hem Musevi din adamları dua etmişlerdir.

Albert Aqarunov tankçıydı.

Şehit olan iki arkadaşını almak için tanktan indiğinde keskin nişancı tarafından öldürülmüştü.

Ayrıca...

Azerbaycan ordusu Türk ve İsrail silahlarıyla donanmış bulunuyor.

İsrail ile Azerbaycan arasında yıllara dayalı dostluk hiç bozulmamış.

İlham Aliyev’in de “Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin restore edilmesi için devrede olduğu” diplomatik çevrelerde konuşulmakta.

İsrail, Arap ülkeleri tarafından tek tek tanınırken, Ortadoğu yeni ittifaklarla yeniden yapılanırken, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi de bu süreçte yer alırken Türkiye’nin kaptan köşkünde seyir defterine yeni sayfalar açmak, yeni rotalar belirlemek gerekmiyor mu?

İsrail faktörü

Ermenistan’a karşı büyük zafer kazanan lider İlham Aliyev İsrail’le iyi ilişkiler yürütüyor.