Yunanistan’a nalıncı keseri

Doğu Akdeniz’de gerginlik tırmanırken NATO devreye girdi.

İki ülkeyi masaya oturtmak girişiminde bulundu.

Bütün sorunların çözülmesi değil ama teknik konularda anlaşma sağlamak için.

NATO -tarafları teknik konularda diyaloğu başlatmakla- “ilk adımı attırmayı” planlamış olmalı.

Daha sonra “diğer adımlar...”

Elbette savaş yanlısı değilim ama “Yunanistan’ın oturduğu masalar hiç tekin değildir.”

Nalıncı keseri Yunanistan’dan yana çalışır.

Kısa bir süre önce de birkaç satırla değinmiştim.

“Yunanistan her masa kurulduğunda topraklarını büyütmüştür.”

Tek kurşun atmadan 47 bin metrekare yüzölçümünden 132 bin 562 kilometrekareye çıkarmıştır yüzölçümünü. (*)

Bakın nasıl? (Şimdi de deniz sahasını ittifaklar kurarak genişletme çabasında.)

...................

Yunanistan’a nalıncı keseri

1- Yunanistan 24 Nisan 1830’da Londra Protokolü ile Mora Yarımadası ve çevresindeki 47.517 km2 yüzölçümlü bir alanda Osmanlı’dan ayrılarak kuruldu.

...................

2- Osmanlı ile İngiltere arasındaki 8 Nisan 1865 İstanbul Antlaşması’yla 7 ada Yunanistan’a bırakıldı, yüzölçümü 50.522 km2 oldu. İngiltere Yunan Kralı Otton’u tahttan indirip Yunanistan’ı Rusya yörüngesinden çıkardı. 7 ada bunun teşekkürüydü! (Büyüme yüzde 5.6.)

........................

3- Osmanlı, Balkan ve Kafkas cephelerinde Rusya’ya yenilince, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ devleti kuruldu. 7 Temmuz 1881 İstanbul Elçiler Konferansı’nda Tesalya ve Epir Yunanistan’a verildi. Yüzölçümü 67.270 km2 oldu. (Büyüme yüzde 33.9.)

..................

4- 1911’deki Osmanlı-İtalya savaşında İtalya, Rodos, Meis, Menteşe adalarını işgal etti. Balkan Savaşı sürecinde 30 Mayıs 1913’teki Londra Barış Antlaşması’nda Selanik, Güney Makedonya, Girit Yunanistan’a verildi. Yüzölçümü 97.237 km2. (Büyüme yüzde 44.6.)

.............

5- İkinci Balkan Savaşı’nda yenilgi daha ağır oldu. 10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması’yla Balkan ülkeleri, Osmanlı topraklarını paylaştı. Epir’in tamamı, Drama ve Kavala Yunanistan’ın oldu. Yüzölçümü 102.730  km2. (Büyüme yüzde 5.6.)

..................

6- Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı’na sürüklenirken 13 Şubat 1914 Londra Büyükelçiler Konferansı’nda Gökçeada, Bozcaada, Menteşe adaları, Rodos ve Meis Yunanistan’a verildi. Yüzölçümü 108.311 km2, (Büyüme yüzde 5.4.)

...................

7- Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren 27 Kasım 1919 Neuilly Antlaşması’yla Batı Trakya Bulgaristan’dan Yunanistan’a verildi. Yüzölçümü 129.880 km2. (Büyüme yüzde 19.9.)

..................

8- Yunanistan 1919’dan sonra daha da şımardı. 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması’nda kendisine bırakılan İzmir ve çevresiyle yetinmeyip İstanbul’dan pay istedi. Yunanistan’ı durduran, geri püskürten Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı oldu. Bu zafer Lozan’da kâğıda döküldü.

...................

9- Yunanistan İkinci Dünya Savaşı sonunda kazanan devletlere yanaşıp, “İtalya cezalandırılsın” tezini işledi. 10 Şubat 1947 Paris Barış Antlaşması’yla İtalya işgalindeki Menteşe Adaları, Rodos ve Meis Yunanistan’a verildi. Bu yedinci büyümeyle yüzölçümü 132.562 km2 oldu. (Büyüme yüzde 2.) 

....................

(*) Yukarıdaki 9 maddeyi Mustafa Balbay’ın Cumhuriyet’te yayımlanan araştırmasından yansıttım. (3 Eylül 2020)

SANATLA KOVİD-19 UYARILARI

Kovid-19 salgını için Ukrayna Devleti “uyarı afişleri” bastırmış.

Nasıl da yaratıcı, dikkat çekici...

Halkı dünyanın en değerli tablolarından bir demetle “maske takmaya, kartla ödeme yapmaya, eldiven takmaya, sosyal mesafe koymaya” çağırıyor.

Hafta sonu keyfinizi bozmadan bu afişlerle sorumluluklarınızı hatırlatmak istedim.

Çünkü...

Kovid-19 rakamları hiç de iç açıcı değil...

Yunanistan’a nalıncı keseri