Kıbrısta birkaç köyle Türkiyenin kaderi mi?.

Bir başka deyişle, dünkü yazımda belirttiğim gibi, zurnanın zırt dediği yer hiç kuşkunuz olmasın Kıbrıstır.Soru:BM Genel Sekreteri Kofi Annanın Kıbrıs planı nedir? Türk diplomasisi açısından başarı mı, başarısızlık mı?Başarıdır.Müzakere çerçevesi midir?Evet öyle.Onun içindir ki, Kofi Annan planıyla masaya oturulur ve Rum tarafıyla nihai anlaşma görüşülür. Tersini düşünmek, yani oyunbozanlık, Kıbrıs Türklerinin ve Türkiyenin çıkarlarına aykırıdır.Başka?Ortaklık devleti, siyasal eşitlik ve egemenlikle garantiler konusunda Türk tarafı açısından olumlu nitelikler taşıyan planın, toprak ve göçmenler konusunda rahatsız edici yanları var.Bu durumda ne olacak?Kıbrıs Türklerinin nüfusu yüzde 20 oranında. Halen ellerinde bulunan toprağın oranıysa yüzde 36.5. Türk tarafı geçmişte bu oranı yüzde 29.5a kadar indirmeyi kabul etmişti.Şimdi Annan planında bu oran alternatifli olarak yüzde 28.5a indiriliyor. Planın kabulü ister istemez binlerce Türkün bunca yıl yaşadıkları topraklara veda etmeleri anlamını taşıyor.Elbette sancılı bir durum.Ama ne yapacaksınız?Anlaşma ancak al verle mümkün. Uzlaşmak için bir yerde vereceksin, bir yerde alacaksın.Başka yolu yok.Kıbrısta toprak ve göçmen konusu Türkleri rahatsız ediyorsa, ortaklık devleti ve eşitlik de Rumları rahatsız ediyor. İki taraf da geçmişin esiri olmaz, birtakım hortlakların yeniden canlanmasına izin vermezse, bölgede kalıcı barış ve refaha giden yol açılır.Ne yapalım?Tarih başka türlü yazılmıyor.Yüzde 36.5 toprağın elimizde kalmayacağı yıllardır biliniyordu. Bir miktar toprağın pazarlık marjı olarak elde tutulduğu malumdu. Hatta, bu topraklara gereğinden çok göçmen yerleştirilmesinin ileride sıkıntı yaratabileceği konusunda KKTC yöneticileri bazen Ankaradan uyarılmışlardı.Yani Kıbrısta çözüm olacaksa, bazı sıkıntılar yaşanacak. Bir yanda KKTCde bazı köyler, bir yanda koca Türkiyenin kaderi! Herhalde aklı başında, sağduyu sahibi hiç kimse böyle bir denklem kurmaya kalkışmaz.Her şeyden önce Türkiyenin iyiliğidir düşünülmesi gereken. Türkiyenin iyiliği olmaz, işler kötüye giderse, bundan Kıbrıslı Türkler de kazançlı çıkmaz.Nedir Türkiyenin iyiliği?AB yolunda yürümesidir.AB üyeliğidir.Kıbrıs Türkleri için de geçerli bu. Türkiyeye Avrupa Birliği yolunun açılması, Kıbrıs Türküne de açılması demektir.Nitekim KKTC halkı da ABden yana. KKTC halkının yüzde 88.4ü ABye üye olmak istiyor.Bunun altını çizin.Bu isteğe karşı çıkılmaz. Bu istek görmezlikten gelinemez. Bumerang gibi ters teper, eğer görmezlikten gelinmeye kalkışılırsa...Ama ya tarih vermezse AB?..Haklı bir soru!Ama eğer sen Kıbrısta çözüm için gerekli siyasal kararlılığa sahipsen, bunu gösteriyorsan, o zaman tarih vermediği takdirde neler olabileceğini bırak biraz da AB düşünsün! h.cemal@milliyet.com.tr Yine Kıbrıs... Çünkü büyük pazarlık Kıbrısta düğümleniyor. Kıbrısta yanlış adım, bir çuval inciri berbat edebilir. Türkiyenin başta Avrupa Birliği ve Yunanistanla ilişkilerini bozarak, bugün uç vermeye başlayan olumlu havayı zehirleyebilir.