Şimdi sıra bizde, sizde, hepimizde!

BM’nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda yer alan ilk medya kuruluşu olan Milliyet bir yılda ulusal ve uluslararası alanda kadınların yanında oldu ve olmaya devam ediyor. Şimdi sıra bizde, sizde, hepimizde...

Değerli okuyucularımız,

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi konusunda yıllardır önemli çalışmalara imza atan Milliyet, bir yıl önce Türkiye ve dünyada bir ilki gerçekleştirerek Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nin küresel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda yer alan ilk medya kuruluşu oldu. Milliyet, beş yıl boyunca somut faaliyetler içeren taahhütlerini belirleyerek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda yerini aldı. Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun eylem başlıkları içerisinde kadınların saygın bir iş sahibi olarak ekonomi içinde istihdam edilmesini, verimli kaynaklara erişiminin artırılmasını, ekonomide cinsiyet dönüşümünün teşvik edilmesini hedefleyen “Ekonomik Adalet ve Haklar” kategorisi altında 11 önemli taahhütte bulunduk. Şimdi bir yılda neler yaptık, sizinle paylaşmak istiyoruz...

Şimdi sıra bizde, sizde, hepimizde

Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren

Uluslararası kampanyalarda aktif görev aldık

Öncelikle bir medya kuruluşu olarak sorumluluklarımızın farkındayız ve bu sorumlulukla, kadın haklarına ve kadın sorunlarına dair çalışan büyük bir ekosistemin parçası olduk. Toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda daha sağlam adımlarla yürümek ve sesimizi daha güçlü çıkarabilmek adına Türkiye içinde ve dünyada daha fazla paydaşla birlikte olmaya gayret ettik. Bu kapsamda, kadınlara güç veren çalışmalara destek verdik, kadına şiddet gibi artık günümüzde yok edilmesi gereken sorunlara karşı birlikte güçlü bir şekilde sesimizi yükselttik. Ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirilen pek çok kampanya için sayfalarımızı ayırdık, yüz binlerce kişiye ulaştırarak bu kampanyalara güç kattık.

Eşitlikçi Hikâyeler Zirvesi

Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda bulunduğumuz taahhütlerden biri olan “Eşitlikçi Hikâyeler” sayfasında son bir yıldır kadın istihdamının gelişimine; iş, sanat ve spor hayatında kadınların yükselişine yer verdik. Kadınların; iş lideri, girişimci, başarılı ve güçlü imajını daha da güçlendirdik. Bu doğrultuda başarılı, iş ve meslek sahibi kadın örneklerin topluma tanıtılması amacıyla bu sayfalarda daha fazla örnek kadın başarısına yer vermeye devam edeceğiz.

Yine taahhütlerimiz arasında bulunan “Eşitlikçi Hikâyeler Zirvesi”ni gerçekleştirdik. 18 Mart günü Pera Palas Otel’de gerçekleştirdiğimiz Eşitlikçi Hikayeler Zirvesi’nde; UN Women, Shopsa, Sabancı Üniversitesi, Dell Technologies, Philip Morris Türkiye, Kibar Holding, Turkcell, Kellogg Türkiye, Vodafone Türkiye ve Türkiye İş Bankası’nın liderleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına yürüttükleri çalışmaları anlattı. Başarılı kadın liderlerin topluma, ülke ekonomisine yaptıkları katkıyı yıllık etkinliklerle toplumla paylaşmaya devam edeceğiz. Paylaştıkça büyüyecek, yeni başarılı ve güçlü kadınların örneklerini duyuracak ve daha nicelerinin yolunu kolaylaştıracak adımlar atacağız.

Şimdi sıra bizde, sizde, hepimizde

Şimdi sıra bizde, sizde, hepimizde

Şimdi sıra bizde, sizde, hepimizde

WEPs imzacısı olduk

Birleşmiş Milletler’in kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına, kadınların güçlenmesini hedefleyen BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzacısı olduk. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında 2010 yılında oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken bir yol haritası sunuyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik yedi ilkeye açıkça taahhüt vermelerini istiyor. Bu prensipler şirketlere; iş yerinde, piyasada ve toplumda kadınların güçlenmesi konusunda rehberlik sağlayacak basit kural ve öneriler getiriyor. CEO Destek Beyanı’nı imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koyuyorlar. İmzamızın arkasındayız, bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz.

Şimdi sıra bizde!

Milliyet’in “Şimdi sıra bizde!” sloganıyla kadınlar ve kız çocuklarını güçlendirme amaçlı, Türkiye, Avrupa ve Orta Asya ülkelerini kapsayan faaliyetleri ve kampanyaları devam edecek. Taahhütlerimiz kapsamında finansal ve sosyal olarak dezavantajlı durumdaki kız üniversite öğrencilerini geleceğin kadın liderleri olarak yetiştirmek için bir mentorluk programına başlayacağız. Program kapsamında 2026 yılına kadar en az 500 kız öğrencinin akademik hayatlarında, kariyerlerinde ve kişisel hayatlarında kadın liderlerin mentorluğunda eğitimini sağlayacağız.
Türkiye’nin dört bir köşesindeki kadın gazetecileri güçlendirmek, yerel medyadaki erkeklerin eşitlikçi gelişimlerine destek vermek amacıyla çeşitli eğitimlerin de verildiği bir yerel medya network’ü kuracağız. Bu kapsamda bölgesel düzeyde kampanyalarla yereldeki kadın gazetecileri destekleyeceğiz.

Şimdi sıra bizde, sizde, hepimizde

Dell Technologies Genel Müdürü Işıl Hasdemir

İçeride de eğitim

Gazete içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetleri içeren taahhütlerimiz de var. Milliyet’te tüm departmanlardaki çalışanları kapsayan rutin eğitimlerle cinsiyetçi dille mücadele etmek ve bu çalışmaları değerlendirip denetlemek, medya sektöründen paydaşlarla mesleki eğitimlerin artırılması ve daha fazla kadın gazetecinin cinsiyet eşitliği faaliyetlerinde öncü rol alması konusunda cesaretlendirilmeleri, gazete içinde kadın istihdamının ve kadın yönetici sayısının artırılması da taahhütlerimiz arasında.

Davet ediyoruz

Milliyet olarak, çıktığımız yolun zorlu fakat geleceğin Türkiye’si için çok önemli bir anlam taşıdığını biliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için atılması gereken adımları destekleme, teşvik etme, örnek oluşturma ve en önemlisi bu hedefte kolaylaştırıcı bir rol üstlenme kararlılığına sahibiz. Milliyet’in geçmişinden taşıdığı sorumlu gazetecilik yaklaşımını bu yolda daha anlamlı hale getiriyoruz. Bu yolda sesimizi daha yüksek çıkarabileceğimiz paydaşları da bizimle omuz omuza vermek üzere davet ediyoruz. Şimdi sıra bizde, sizde, hepimizde!