Sinop nükleer, bir KEPCO-Enka ortak girişimi olacak

Güney Korelilerin Sinop'ta ya-pacağı santralin Türk ortağı belli oldu. Metin Münir'in yazısı

Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk nükleer santral ihalesini kazanarak nükleer ihraç eden ülkeler arasında katılan Güney Kore dün de Türkiye ile bir protokol imzalayarak Sinop’ta yapılacak nükleer santrala talip oldu.
Güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre, protokol çerçevesinde Sinop’ta her biri 1400 megavat kapasiteli altı reaktör yapılması planlanıyor.
“İki taneyle başlayacak ve altıya kadar çıkacak” dedi bir kaynak.
İlk adım, Güney Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ortak bir çalışma grubu meydana getirip bir fizibilite raporu ortaya çıkarmak olacak.
Görüşmelere Türk tarafından Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Enerji Bakanlığı yetkilileri de katılacak.
Enerji bakanı Taner Yıldız, dün, “3-4 aylık bir sürede bu anlaşmayı belli bir olgunluk seviyesine getirmeye çalışaca(ğız)” şeklinde konuştu ama işin tamamlanması için muhtemelen en az 5-6 aylık bir süreye ihtiyaç olacak. Santral için yer belli değil ve jeolojik etütler yok.
Öğrendiğime göre, aynen BAE örneğinde olduğu gibi, Koreliler Türkiye’ye komple bir model sunacaklar. Bunun içinde finansman, yapım süresi, elektrik fiyatı, yakıt temini, atıktan kurtulma gibi konular olacak. En önemli faktörlerden biri olan fiyat konusunda, bir kaynağım, “Birleşik Arap Emirlikleri’nden daha ucuz olacak” şeklinde konuştu.
Bir devlet kuruluşu ve dünyanın üçüncü en büyük nükleer şirketi olan KEPCO, BAE’deki ihaleyi 20 milyar dolara kazanmıştı. Bu ülkede yapılan santralın kapasitesi 4.200 megavat olacak. Dört reaktörün 20 milyar dolara çıkacak olması üretilecek kilovat saat elektriğin 3.571 dolar olacağı anlamına gelmektedir. Bu da ABD’de yapılması planlanan yeni nükleer santralların fiyat tahminlerine çok yakındır. Türkiye’nin mevcut ortalama elektrik birim fiyatının üçte biridir.
BAE örneği zamanlama konusunda da bir ipucu veriyor. Orada birinci ünite 2017’de, yani altı yıllık bir sürede devreye girecek, diğer üç santral ise 2020’ye kadar tamamlanmış olacak.
Anlaşma olması halinde olması halinde hükümetler arası anlaşma yapıp yapım safhasına geçilecek” diye konuştu kaynaklar.
Bundan, Rusya örneğinde olduğu gibi, santralların devletten devlete anlaşmalar çerçevesinde yapılacağı anlaşılıyor.
KEPCO ile mukavele yapılması halinde Enka inşaat ve enerji grubu işe 50-50 ortak olacak.
“Devlet de bir pay alabilir” diye konuştu bir kaynağım. “Geriye ne kadar kalıyorsa o yarı yarıya Enka ile Koreliler arasına bölünecek.”
Bir Enka şirketi ve dünya standartlarında bir mühendislik, fabrikasyon, montaj ve mekanik-elektrik müteahhitlik şirketi olan Çimtaş’ın santralın yapımında büyük bir görev üstlenmesi bekleniyor. Bu da paranın yarısının Türkiye’de kalması demektir.
“Uzun ve çetrefilli bir yolun başındayız” diye konuştu kaynağım. “Bu bir ilk adım. Önce gizliliği olan çalışmalar yapılacak. Fiyat kabul edilirse kolları sıvamaya başlayabiliriz.”