İzmir’de 2025’e kadar imara açılacak yerler

İzmir ve Manisa için kabul edilen 1/100

İzmir ve Manisa için kabul edilen 1/100.000’lik Çevre Düzeni planlarının ayrıntılarını aktarmayı sürdürüyorum. Bu planlarda 2025 yılına kadar İzmir’de 18 bin hektar yeni alanın imar açılması öngörülüyor. Pazartesi günkü yazımda; Aliağa, Bayındır, Çeşme, Dikili ve Foça’da gelişim bölgeleri ve imara açılacak yerlere değinmiştim. Diğer ilçelerle devam edelim.

***

Planlara göre, Kemalpaşa’nın nüfusu 2025 yılına kadar 174 bine ulaşacak. Kemalpaşa planlarında var olan yapılaşmalara ek olarak gelişme alanları belirlenerek imara açılması öngörüldü. Planda, Akalan ve Çambel mahalleleri arasında bulunan toplu konut alanına ek olarak, gelişme alanlarına da yer verildi. Kınık ilçesinin nüfusunun 49 bini bulması öngörülüyor. Burada ilçe merkezinde, günümüzde var olan imar planlarına ilave olarak kentin kuzeyinde bulunan stadyum çevresinde yeni kentsel gelişme alanları oluşturuldu.

Yapılaşma anlamında en çarpıcı örneklerden biri de Seferihisar. Bu bölgede öncelikle sit alanı sınırları değişimleri doğrultusunda yeni imar düzenlemeleri yapıldı.

2025 yılına kadar yerleşik nüfusun 88 bin olacağı öngörülen planlarda, İzmir yolu üzerinde ortaya çıkan yapılaşma talepleri dikkate alındı. Mevzii imar planları ve yapılaşmış alanlar ile Seferihisar ilçe merkezi bütünleştirildi. Karayolu çevresinde yola yönelik tesisler ile kentin kuzeybatısında yoğun olarak bölgesel gereksinim duyulan sosyal donatı alanlarının da yer alacağı gelişme alanları, yani imar düzenlemeleri yapıldı. Bu yapılaşmaların detayları ise 1/25.000’lik planlarla netleştirilecek. Ayrıca Ürkmez ve Doğanbey’de de ilave gelişme, yani imar alanları düzenlendi.

İzmir’in tarih turizmiyle öne çıkan ilçesi Selçuk’ta da 7 yıl içinde yeni yapılaşmalar olacak. Çevre düzeni planlarında nüfusunun 50 bin olması öngörülen Selçuk’ta 1/25.000’lik planlar dikkate alınarak yeni kentsel gelişme alanları düzenlendi.

***

Tire için de mevcut yapılaşma yeterli görülmedi. 2025 yılında nüfusunun 134 bine ulaşacağı kabul edilen Tire’de 2025 yılında erişilecek büyüklüğün gereksinim duyacağı kentsel gelişme alanları için planlı alan içinde yeterli alan olmadığı belirtildi. Bu nedenle ilave kentsel gelişim ve imar alanları planlandı. Mevcut yapılaşmanın yeterli olmadığı öngörülen ilçelerden biri de Torbalı. Nüfusunun yakın gelecekte 280 bine ulaşacağı düşünülen Torbalı’da da yeni kentsel gelişme alanlarının, yani imarın önü açıldı. Dahası, İzmir’in kent merkezinde ihtiyaç duyulan kentsel gelişme alanlarının bir kısmı Torbalı’da planlandı. Aynı şekilde, İzmir merkez kentten kaynaklanan nüfus artışının Ayrancılar’da da karşılanması planlandı. Bu nedenle Ayrancılar yerleşiminde onaylı imar planları dışında yeni kentsel gelişme alanları düzenlendi. Subaşı beldesinde de çok tartışmalı bir karar verildi. Subaşı sınırları içinde, mutlak tarım alanları üzerinde ilgili kurum görüşleri alınmadan planlanmış olan sanayi alanlarının yoğun yapılaşmış bir bölümü korundu. Yani tarım alanlarının sanayiye kurban edilmesi planlara da resmen işlenmiş oldu.

İzmir merkez kentten kaynaklanan nüfus artışı için kent çevresinde gereksinim duyulan gelişme alanlarının bir bölümünün yer alması öngörülen bir diğer belde de Yazıbaşı.

Öte yandan, Urla’nın da 2025 yılına kadar yerleşik nüfusunun 112 bin olması öngörüldü. Urla’da merkez ve Zeytinalan gibi yerlerde gelişim yeterli görülmeyerek ilave gelişme alanları önerildi.

***

Geçen yazımda da söylediğim gibi, bu kadar alanın imara açılması konusunda farklı görüşler olabilir. Ama kentin geleceğiyle ilgili bu kararların detaylarına ilişkin bilgi sahibi olmakta büyük fayda var.