Tehlikeli izinler

Geçen Cumartesi (3 Kasım) yayımlanan yazımda, Gaziemir’de en az 100 ton nükleer atığın 11 yıldır temizlenemediği konusuna değinmiştim.

Ama ne yazık ki tehlikeli atık konusunda Gaziemir tek örnek değil.

İzmir’de son yıllarda tonlarca tehlikeli atık işleme tesisine izin verildi. Hem de neredeyse her ilçede.

Sadece son bir yılda izin verilen tehlikeli atık tesisine bakılınca tablo açıkça anlaşılıyor.

***

Menderes’e bağlı Kısıkköy’de yılda tam 10 bin ton tehlikeli atığın işleneceği bir tesis için “ÇED gerekli değildir” kararı verildi.

10 bin ton tehlikeli atığın işleneceği alanın 1336 metre uzağında Tekeli Mahallesi var. Çocukların her gün bahçesinde oynadığı Öğretmen Emine Yazlalı Ortaokulu, 1640 metre kadar yakında.

Foça’da katı atık yakılarak elektrik elde edilecek bir tesis de gerekli izni aldı. Hem de Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine bile gerek duymadan.

Söz konusu tesiste her gün 90 ton atık yakılacak. Atıkların birlikte yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren 9 ton tehlikeli dip külü oluşacak.

Gaziemir’de 7111 metrekarelik bir alan içinde tehlikeli ve tehlikesiz atık tesisine izin verildi.

Bu tesislerde yılda; 50 bin 300 ton tehlikeli atık fiziksel yöntemlerle geri kazanılacak. 60 bin ton tehlikeli atık da depolanacak.

Bu tehlikeli tesis, yerleşim birimlerine sadece 280 metre mesafede.

***

Menemen’in Ulucak bölgesinde, yılda 57 bin 600 bin ton tehlikeli atık işlenecek tesise ÇED gerekli değildir raporu verildi.

Söz konusu alan, yerleşim bölgelerine sadece 430 metre uzaklıkta.

Bornova Işıkkent’teki Dökümcüler Küçük Sanayi Sitesi’nde ‘tehlikeli ve tehlikesiz atıkların işlenmesi için’ bir firmaya ÇED sürecinin başlatılması için onay verildi.

Bütün bu işlerin yapılacağı alan, Işıkkent Mahallesi’ne sadece 2000 metre uzaklıkta.

Büyükşehir Belediyesi, raporunda “Atık yağlarla kontamine olmuş kabloların, bor yağ gibi tehlikeli atıklarla kontamine olmuş metal talaşların geri kazanımı yer seçim açısından uygun görülmemiştir” dedi.

Buna rağmen tehlikeli atıkları işleyecek bu işletme ile ilgili olarak, “Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” raporu verildi.

Son örnek ise Bornova Işıklar Mahallesi’nden. Burada, yılda 37 bin 740 ton tehlikeli ve tehlikesiz atığın geri kazanım tesisi için gerekli ÇED süreci 2 Kasım’da başlatıldı.

***

Gaziemir’deki nükleer atıkların 11 yıldır temizlenemediği düşünüldüğünde, İzmir’in her ilçesinde verilen bu tehlikeli izinlerin kentin geleceğini ne kadar büyük bir riske attığı daha iyi anlaşılıyor