Emeklilik Rehberi

BANU KAYA: İlk SSK başlangıç tarihiniz 23.05.1998 öncesi ise 5975 gün ve 54 yaşına tabi olarak emekli olacaksınız. Ancak SSK başlangıç tarihiniz 24.05.1998/23.05.1999 tarihleri arasında ise, yine 5975 gün pirim ödemekle beraber 55 yaşınızı dolduracağınız tarihde SSK’dan emekli olabileceksiniz.
BÜLENT GENÇ: Ödemiş olduğunuz pirimlerinizin toplamı emekli olabilmeniz için yeterli. Ancak yaş kriterine tabi olarak emekli olabilmeniz için sigortalı olarak ilk başlangıç tarihiniz önemlidir.
TUBA DEMİREL: Anneniz 4/a kapsamında geçen sigortalı hizmeti sürelerinin toplamı 3600 günü tamamlaması ve 58 yaşını da doldurması halinde SSK’dan kısmi yaşlılık aylığından yararlanabilecektir. Ancak pirimleri 01.10.2008 tarihinden sonra isteğe bağlı Bağkur sigortalısı kapsamında üç buçuk yıldan fazla ödemişse SSK’dan emekli olabilmesi için tekrar üç buçuk yıl 1260 gün 4/a kapsamında zorunlu SSK’lı olarak pirim ödemek zorunluluğu bulunmaktadır.
FATMA BELGİN ÖZDEMİR: Lise öğrencisi iken staj yapmış olduğunuz dönemde yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığı için pirim ödenmediğinden bu süreler emeklilik süresi olarak değerlendirilmez. Bu durumda toplam sigortalılık sürenizi 5900 güne tamamlamanız ve 53 yaşınızı da doldurmanız halinde SSK’dan emekli olabileceksiniz. Mevcut duruma göre SSK’da 15 yılınızı ve 3600 gününüzü doldurmuş olmanızdan dolayı SGK’dan alacağınız bir belge ile çalışmış olduğunuz sürelere ilişkin kıdem tazminatınızı alarak işten ayrılabilirsiniz ancak emeklilik için 5900 gün ve 53 yaşınızı beklemeniz gerekecektir.

BİZE YAZIN

EMEKL‹L‹/‹N‹ZLE ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için, sorular›n›z› faks, internet veya mektup yoluyla ulaşt›rabilirsiniz. Doğru cevap alabilmeniz için şu bilgileri mutlaka yaz›n.
1- Ad›n›z, soyad›n›z ve cinsiyetiniz.
2- Prim ödediğiniz kurumlar ve gün say›lar›n›z.
3- Doğum ve ilk sigortal› olduğunuz tarih.
4- Askerlik tarihi ve süresi.
5- Askerlik borçlanmas› müracat›n›z oldu mu? Ödeme yapt›n›z m›?
6- Telefonunuz.
Adres ve telefonlar›m›z
n Faks: 0232 464 16 01
n e-mail adresi: ege@milliyet.com.tr
n Mektup adresi: Necati Çetiner,
Milliyet Gazetesi EMEKL‹L‹K REHBER‹,
Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:12/B Bornova-İZMİR