Sık rapor alan işçiyle sözleşme feshedilebilir

Soru: İşçilerimiz sık sık rapor alıyor. Bu raporlar heyet raporu olabiliyor ve 1 aylık süreyi kapsayabiliyor. Bazen bir makineyi kullanan ve yerine görevlendireceğimiz kimsenin olmadığı işçilerimiz rapor alıyor. Bu durumda makine, raporlu olunan sürede çalışmıyor. Ay içerisinde değerlendirdiğimizde yaklaşık 15 işçi rapor almış oluyor. Bu durumda diğer işçiler fazla mesai yapmak zorunda kalıyorlar ve fazla mesai ücreti ödüyoruz. Neler yapabiliriz?
Cevap: İş Kanunu uyarınca otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi işçinin yeterliliği sebebiyle feshedilebilmektedir. İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler kanunun gerekçesinde sayılmıştır.
Bu sebeplerden birisi de işçinin sık sık hastalanmasıdır. Yargıtay’ın kararları da bu yöndedir. Mesela mahkeme bir kararında davacının devamlı olarak çeşitli rahatsızlıklardan rapor aldığı, işyerindeki olumsuz davranışları ve çalışma arkadaşları ile uyumsuzluğu nedeniyle görev yerinin defalarca değiştirildiği, buna rağmen bu tutumunu sürdürdüğü, bu suretle işyerindeki çalışma düzenini olumsuz etkilediği anlaşıldığından geçerli fesih nedenlerinin mevcut olduğuna karar verilmiştir.
İşçileriniz sık sık rapor alıyorsa ve bu sebepten dolayı işçinizin iş görme ediminden yeterli olarak faydalanamıyorsanız, işçilerinizin bu davranışları işyerinde olumsuzluklara yol açıyorsa İş Kanunu uyarınca bu işçilerin iş sözleşmelerini feshedebilirsiniz.
Ancak bu çözümün her rapor alan işçiye uygulanmaması gerektiğini, gerçekten hasta olduğu için istirahat raporu alanların mağdur edilmemesi gerektiğini hatırlatmak gerekir.

Bize yazın

EMEKL‹L‹/‹N‹ZLE ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için, sorular›n›z› faks, internet veya mektup yoluyla ulaşt›rabilirsiniz. Doğru cevap alabilmeniz için şu bilgileri mutlaka yaz›n.
1- Ad›n›z, soyad›n›z ve cinsiyetiniz.
2- Prim ödediğiniz kurumlar, sicil numaralar›n›z ve gün say›lar›n›z.
3- Doğum ve ilk sigortal› olduğunuz tarih.
4- Askerlik tarihi ve süresi.
5- Askerlik borçlanmas› müracat›n›z oldu mu? Ödeme yapt›n›z m›?
6- Telefonunuz.
Adres ve telefonlar›m›z
n Faks: 0232 464 14 02
n e-mail adresi: ege@milliyet.com.tr
n Mektup adresi: Necati Çetiner,
Milliyet Gazetesi EMEKL‹L‹K REHBER‹,
Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:12/B Bornova-İZMİR