Terörizmle mücadelede SİHA/İHA kullanımı

Türkiye, son on yılda, terörle mücadele de teknolojiyi etkin biçimde kullanan ülkelerden birisi haline gelmeyi başardı. Bu başarı sadece araçların üretimini değil insan kaynağını da kapsıyor. Mücadelenin ihtiyaç duyduğu mühendisi, analisti, teknisyeni, pilotu, askeri ve teknik elemanları kendisi yetiştirebiliyor. Bunun ödülünü de terörle mücadelede alıyor. Güvenlik Birimlerine göre, geçen hafta, PKK terör örgütünün bazı üst düzey yetkilileri bu yetenekle etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle hükümetler arasında her zaman maliyet asimetrisi vardır. Teröristlerin yaptıkları ucuz bir metot iken, terörizmle mücadele pahalı bir iştir. Sözünü ettiğimiz maliyet sadece maddi konuları, fiziki unsurları kapsamaz. İnsan kaybından, politik tartışmalara, hükümet otoritesinin erozyona uğramasından, sivil halkın güvenliğine kadar bir dizi alanı kapsar. Bu nedenle devletler söz konusu maliyeti düşürecek, terör örgütlerini eylemlerden caydıracak ona hızla cevap verecek, halkın güvenliğini sağlayacak yeni yol ve yöntem arayışlarını sürdürürler. Öte yandan terör örgütleri de benzer arayış içindedir ve hükümetlerin çabalarını boşa çıkarmaya çalışırlar. Her iki taraf için avantaj sağlayan faktörlerin başında teknoloji gelir. Bunun farkında olan Türkiye yoğun bir şekilde, terörle mücadele için teknolojiye ve insana yatırım yapıyor.

Uçaklar, İHA (İnsansız Hava Araçları), Silahlı İnsansız Hava Araçları, (SİHA) ve diğer teknolojik unsurların terörle mücadelede bütünleşik kullanımı terörle mücadeleye birçok alanda katkı sunuyor. Operasyon maliyetleri düşerken, PKK üzerindeki baskı asimetrisi güvenlik güçlerinin lehine kaymaktadır. İHA gibi araçların izleme, görme ve ateş altına alma kapasitesi, teröristlerin en büyük avantajı olan “sürpriz” yapma yeteneklerini erozyona uğratıyor. Dahası, güvenlik güçlerine sürpriz yapma imkânı vermekte ve bu üstünlük stratejik avantajlara dönüşmektedir.

İHA’lar bu özellikleri ile PKK gibi terör örgütlerini “taarruzi” ruh halinden, savunmacı bir psikolojiye sürüklüyor. Yine intikal, lojistik, haberleşme, eğitim, tedavi gibi konularda terör örgütlerinin hareket alanını daraltırken ve onu gizlenmeye, dar alanda hareket etmeye zorluyor. Bir anlamda güvenli bölgeleri ortadan kaldırıyor. Bu durum sadece örgüt üyelerinde zayiatta neden olmuyor aynı zamanda katılımı da olumsuz etkiliyor. İHA kullanımı aynı zamanda operasyon yapan birliklere ateş ve gerçek zamanlı istihbarat sağlıyor.

İHA ve SİHA kullanımının avantajlarının yanı sıra, dikkat edilmesi gereken hassas konular olduğu unutulmamalı. Teknik kapasitenin üstünlüğü, tek başına, terörle mücadelede belirleyici olamaz. Ancak uygun bir stratejinin önemli taşıyıcısı olabilir. Göz ardı edilmemesi gereken diğer husus terör örgütlerinin de benzer arayışları içinde olduğu, ticari kullanmaya başladıklarıdır.