İzmir’in dijital turizm envanteri

Kent Stratejileri Merkezi Kurucusu, Eğitim, Yönetim, İletişim ve Stratejik Planlama Danışmanı Ali Rıza Avcan, ‘İzmir Turizmi Adına Uzun İnce Bir Yol’ başlığıyla yaptığı araştırmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Vakfı tarafından hazırlanan ‘İzmir’in Dijital Turizm Envanteri’nde tespit ettiği hata ve eksiklikleri masaya yatırdı.

Konak’ta bulunan ‘Roma Yolu, Altınpark Arkeopark Alanı, Şalom Havrası, Atatürk Lisesi, Ali Paşa Şadırvanı, Araphanı, Dönertaş Sebili, Halkapınar Diana Hamamı ve Hilal Kavşağı’, envanterde yer almayan kültür  varlıklarından  bazılarıydı... Kadim İzmir mahallelerinde yer alan Faikpaşa, Pazaryeri, Selahattinoğlu,  Evliyazade, Abdullah Efendi, Fettah, Kurşunlu, Şeyh, Mumyakmaz, Hatuniye, Hasan Hoca, Şeyh Esnaf, Hacı Mahmut, Odunkapı, Naturzade ve Hamidiye gibi, asırlara meydan okumuş camileri, Kumrulu(Abdurrahman), Bayraktar, Asmalı, Toraman ve Kabasoğan mescitleri, Emirsultan Haziresi, Mısri Dergâhı, Dijital Turizm Envanteri’nde yer almıyor. Basmane, Kıllıoğlu İbrahim Efendi, Karakadı, Saçmacı, Çivici, Yeşildirek ve Karataş hamamları, Kervan Köprüsü, Gaffarzade, Kâtipzade ve Ahmet Reşit Efendi sebilleri, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş çeşmeler, sarnıçlar, şehitlikler, anıtlar, heykeller, hanlar, Hahamhane, Forasteros Sinagogu, Alyans Mektebi, tarihi karakollar, mezarlıklar ve 1. Ulusal Mimarlık Dönemi eseri olan yapıların adları envanterde yok. Aya Yani (Agios Ioannis) Agios Ioannis Sten Alygaria ve Agios Konst antinos kiliselerinden kalan kalıntılar, anıt ağaçlar, yangın kulesi gibi benzer birçok kültür varlığı envanter dışında kalmış... 2012 yılında üç cilt halinde yayımlanan, daha çok tescil kayıtlarına yer verilen ‘İzmir Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri’nde İzmir tarihi için önemli   olan tarihi yapıları göremeyince, ilgili kurumu uyarmıştım. Aradan geçen bunca yıldan sonra, aynı eksiklik ve hataları bu kez dijital ortamda görmek gerçekten üzücü... Envanterde ‘İzmir Memleket Sağlık  Müzesi’nin adı geçiyor, kentli yurttaş olarak temenniler dışında böyle bir sağlık müzesinin olmadığını biliyorum...

Ali Rıza Avcan’ın “Dijital Turizm Envanteri’nin alt başlıklarını oluştururken tarih, arkeoloji, kültür, somut olmayan kültürel miras, endüstriyel miras, halk sanatları ve gastronomi arasındaki güçlü ilişki ve bağlantıların dikkate alınmadığı; bu nedenle turizmin bileşenleri açısından karmaşık bir yapının ortaya çıktığı; ayrıca her türdeki turizmin temel bileşeni olan seyahat acenteleri, marinalar, iskeleler, havaalanları, helikopter pistleri, kayak merkezleri, araba kiralama şirketleri, otobüs firmaları, deniz nakliye firmaları, terminaller, konsolosluklar, döviz büroları, nehirler, göller, göletler, yaylalar, kanyonlar, mağaralar, yürüyüş ve tırmanış rotaları, izinli dalış sahaları, av sahaları, hastaneler, ilkyardım merkezleri gibi önemli kategorilerin dikkate alınmadığı görülmüştür” uyarısının dikkate alınacağını umuyorum. Envanter hazırlamak kolay görünse de zor ve hassas bir konudur, aceleye gelmez. İzmir’in muhteşem tarihine yakışır, turizm ve kültür varlıkları envanterinin yeniden ele alınması umuduyla…

İzmir’in dijital turizm envanteri