Bir okuyucunun Vergi Kanunu 359’uncu madde feryadı: Bir suça 4 kere ceza verilir mi?

Okuyucularımdan gelen bir mektup, bir suç üzerinden birden fazla cezalandırılma mağduriyetini dile getiriyor. Sözkonusu kişi, 4 yıla yayılan sahte fatura işlemlerinden dolayı 4 kere cezalandırılarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış

Yargıtay, Vergi Usul Kanunu Md. 359’daki sahte belge düzenleme eylemini, eylem birden fazla yıla yayılmışsa, zincirleme suç olarak kabul etmiyor, yıllık ceza veriyor. Okuyucularımdan Aleyna Saraç, bir suçun birden fazla cezalandırılması mağduriyetini, babası üzerinden anlatıyor.

Aslına uygun olması için düzeltme yapmadan, sadece kısaltarak yer veriyorum. Aleyna Hanım diyor ki:

“Babam Cem Saraç, Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 24.12.2019 tarihinde 2014/172 Esas kararıyla kesinleşen ilamıyla, VUK 359’dan dolayı, 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmiştir. Yargılama aşamasında haberimiz olmadığı ve o zamanlar maddi imkanlarımız da olmadığı için, bir avukat dahi tutamadık. Sonradan gerekçeli kararda gördüğümüz kadarıyla eksik yargılama ile babam ceza almıştır. İlgili davada o yıllarda; babam örneğin, A, B firmalarından mallar almış, faturalarını alarak ticari kayıtlarına işlemiştir. Söz konusu malları C, D firmalarına satmış faturalarını kesmiştir. A, B firmalarından aldığı faturaların sahte olduğunu bilmesi mümkün müydü? Yargılama aşamasında; mal alınan firmalar ve mal satılan firmalar davaya dahil edilmemiş, yalnızca babam yargılanıp cezalandırılmıştır.

Pakette yer almadı

İyi halden dolayı açık cezaevine alınmıştır. İmkanlarımız olmadığı için bugüne kadar ziyaretine dahi gidemedik. Kendisi ve biz ailesi oldukça perişan olmuş durumdayız.”

Aleyna Hanım soruyor:

“4. yargı paketi kapsamında bu durumlar ele alınmışken, her nedense VUK 359 cezalıları yargı paketinden çıkarılmıştır. 4. yargı paketinin hemen ardından torba yasa çıkarılmış, karşılıksız çek cezaları ve birçok kanayan yaraya çare ve çözüm getirilmişken, VUK 359 hapis cezalıları gözardı edilmiş, konu bir başka bahara bırakılmıştır. Halbuki; Sayın Cumhurbaşkanımızın İnsan Hakları Eylem Planı’nda da bizim gibi olanların durumlarına bir çözüm getirileceği belirtilmişti.”

‘Binlerce kişi mağdur’

Babam ve babamın durumundaki binlerce kişi bu haksız cezaları hak etmemiştir. İki bayramdır tüm ailece boynu bükük kalmışız. Yeni yasa ne zaman çıkar? Hiç belli değil. VUK 359 cezaları TCK Madde 43 kapsamında zincirleme suç sayılıp tek ceza verilecekti! Bilineceği üzere; VUK 359 kanun metninde her takvim yılının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini öngören yasal düzenleme bulunmamaktadır. Aslında; durumu böyle değerlendirdiğimizde babam Cem Saraç’a sadece toplamda 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verilebilmeliydi.”

12 yıl 6 ay ceza almış

Aslında Aleyna Hanım benim aylardır yazdığım hususun canlı yaşanmış örneği, bana ekleyecek bir husus bırakmamış.

Babası 4 yıla yayılan sahte fatura işlemlerinden dolayı 4 kere cezalandırılarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, şimdi ailesinin yaşadığı şehirden başka bir şehirde cezası infaz ediliyor. Kızı Aleyna, babasına vasilik yapıyor, ailesini ayakta tutmaya çalışıyor. Hayat Aleyna Hanım’ın sırtına ağır bir yük yüklemiş, bunda VUK 359’un hatalı uygulanmasının payı büyük. Yaşıtlarının yaşadığı bir hayata uzaktan gıptayla bakarak, VUK Md. 359’un kendi payına çilesini çekiyor.