‘Sahib-kıran’ kim olacak?

2020’li yıllarda dünya liderliğinin nasıl şekil alacağı tarihin içinde gizli

Sahib-kıran’ hem astrolojik hem de politik anlamı olan bir tanımdır. Müneccimler yani eski zamanın astrolog / astronomları Jüpiter ile Satürn’ün belirli aralıklarla yan yana gelmelerine, birleşmelerine büyük önem vermişler ve böyle zamanları siyasi boyutta temelli değişikliklerin meydana geleceği dönemler olarak görmüşlerdir. Politik anlamı ile sahib-kıran gücü elinde tutan, sahip olan hükümdar anlamındadır. Bunu dünya çapında en güçlü kişi, lider olarak tanımlayabiliriz.
Sahib-kıran anlamı itibarı ile kritik bir konuya işaret ettiği için tarihte pek çok lider bu üstünlüğü kendisinde görmek istemiş ya da tersine, bu nitelik siyasi amaçlar ve propaganda eşliğinde liderlere atfedilmiştir. Ünlü astrolog Ebu Maşer ve İbn Ebu Tahir Tayfur, Jüpiter ve Satürn’ün büyük döngüsünü dünya liderlerinin ortaya çıkışı olarak görürlerdi. Bu iki astrologun hocası durumundaki Maşaallah 571 yılı mart ayındaki Jüpiter-Satürn birleşimini İslam’ın yükselişi olarak yorumlamıştır.
16’ncı yüzyıla ait eserlerde I. Selim’e, ‘en büyük lider, dünya fatihi, sahib-kıran’ statüsü yakıştırılmıştı. 1550’lerde Tevarih-i Al-i Osman’ı yazan Lütfü Paşa da I. Selim’i ‘müceddid’, diğer bir deyişle İslam’ı yenileyen kişi olarak görmüştür. Benzer şekilde Kanuni Sultan Süleyman sarayda çevresindekiler tarafından benzer sıfatlarla donatılmış, liderliği ve politik gücü bu şekilde yorumlamıştır. Çok yakın çevresine giren, daha önce Safevi sarayında da görev yapmış olan Remilci Haydar adlı bir kahinin (‘remil’ bir tür faldır) Kanuni’yi dünya lideri olma konusunda oldukça etkilediğini görmekteyiz.

1000 yıllık döngü tamamlanacak
Tüm bunlardan neden söz ediyoruz? Eğer eski müneccimler şimdi görevde olsalardı, 2020 yılının aralık ayında meydana gelecek olan Jüpiter-Satürn birleşimine özellikle çok dikkat ederlerdi. Zira 2020’de yan yana gelecek olan bu iki gezegen sadece birleşmekle kalmıyorlar; uzun dönemli büyük bir döngüyü, elementlere göre olan değişimi de tamamlıyorlar. Nitekim bu gezegenler her bir elementte (ateş, toprak, hava ve su) yaklaşık 250 yıl kalarak 1000 yıllık büyük döngüyü de tamamlayacaklar.
Durum böyle olunca, hiç kuşkusuz, milenyum beklentisi benzeri heyecanlar ve yükselen beklentiler söz konusu olacak. 2020’deki birleşim, 18’inci yüzyıldan bu yana toprak elementinde gerçekleşen birleşimlerin hava elementine geçişine işaret etmekte. Günümüz için yorumlarsak, insanın 18’inci yüzyıldan beri devam eden sanayi devrimi ve maddi dünya üzerindeki gücü (toprak) yerini hava elementine yani bilgiye, iletişime bırakacaktır. Bu bakımdan yeni sahib-kıran internet ve sosyal medyaya sahip olan güçler olacaktır. Google’dan Facebook’a ve 2020’lerde daha derin bir boyut kazanacak olan tüm dijital medyalar ve benzerleri toplumları yöneten bir güce doğru evrilebilirler. Çağımızda siyasi güçlerin medya ile olan ilişkisi, devletlerin nasıl politikalar ortaya koyacakları, hatta devletlerin geleceği açısından da kritik bir seyir izleyecek diyebiliriz. n