Satürn ve Ortadoğu

Ortadoğu’daki dinsel, siyasi ve etnik çatışmalar söz konusu olduğunda, önümüzdeki yıllarda Yay burcunda ilerleyecek Satürn’e...

Ortadoğu’daki dinsel, siyasi ve etnik çatışmalar söz konusu olduğunda, önümüzdeki yıllarda (2015-2018) Yay burcunda ilerleyecek Satürn’e son derece dikkatle bakmamız gerekecek

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Ortadoğu’nun paylaşılmasını düzenleyen San Remo Anlaşması’nın (25 Nisan 1920) üzerinden neredeyse bir yüzyıl geçti. Şimdi bölgedeki güç dengelerinin yeniden ele alındığını görüyoruz. Coğrafyamızda yaşanan mezhep çatışmaları, farklı etnik yapıların durumu, önce El-Kaide’nin bir parçası olarak ortaya çıkan, daha sonra kendi devletini kurmak isteyen IŞİD, yapay şekilde biçimlendirilmiş bu anlaşmanın artık miadını doldurduğunu gösteriyor. Ne ilginçki San Remo Anlaşması ve IŞİD’in astrolojik haritalarında ay düğümleri aynı derecelere düşüyor (15 derece Boğa-Akrep ekseni). Bu gösterge geçmişle gelecek arasında kritik bir noktadan geçtiğimizi gösteriyor.

Karmaşık bir süreç
Dinsel, siyasi ve etnik çatışmalar söz konusu olduğunda, önümüzdeki yıllarda (2015-2018) Yay burcunda ilerleyecek Satürn’e son derece dikkatle bakmamız gerekecek. Satürn astrolojide kristalizasyonu yani oluşumu, maddi hale gelmeyi, inşa sürecini açıklayan gezegendir. Satürn aynı zamanda geçtiği burcun konularındaki hataları, eksikleri, kısıtlamaları gösterir.
2012-2015 döneminde, Satürn Akrep’teyken devleti içeren konularda güç savaşlarına tanık olduk. Gizli faaliyetler yoğunlaştı. Satürn Yay’da olduğunda, (2015-2018) içinde özellikle dini unsurların olduğu konularda çok daha yoğun bir gündem yaşayacağız. Yay ideolojiler, felsefe ve inançla yakından ilişkili bir burç olduğundan, devlet politikası söz konusu olduğunda bu temaların getirdiği sorunların farkına varacağız.
Ancak bu süreç düz bir yoldan çok, içinde karmaşa taşıyan koşulları da gösteriyor. Nitekim 2011 yılından bu yana Balık burcunda ilerleyen Neptün ülkemizin uluslararası konular, dış siyaset, medya, akademi, üniversiteler alanı olan 9’uncu evine girerek idealist ülküler, gerçekçi olunamayan puslu ve karmaşık durumlar getirmeye başlamıştı. Önümüzdeki yıllarda Yay burcunda ilerleyecek olan Satürn’ün Neptün’le olan karesi dış politikada öngörüsüz durumların yarattığı sorunları ya da hataları daha sert bir şekilde ortaya koyacaktır.
İnançlar ve ideolojik ayrımlar içindeki çatışmalar netleşirken, oldukça karmaşık bir süreçten geçebiliriz.

Yönetime iş düşüyor
Satürn ve Neptün arasındaki kare açılar 2015’in kasım, 2016’nın haziran ve eylül aylarında yoğunlaşacak. Tüm bunlara ek olarak, 2016 yılında yeniden bir Mars geri hareketi ile karşı karşıyayız. Mars’ın özellikle
Yay burcunda geri harekete başlayacak olması dikkatimizi sözünü ettiğimiz konulara daha
çok çekiyor.
Daha da dikkat çekici olanı Mars’ın Satürn’le birleşiminin 9 derece Yay burcunda gerçekleşecek olması. 24 Ağustos 2016’da gerçekleşecek olan bu birleşme haritası Ankara’ya göre çıkarılan haritada tam derece olarak (partil) yükselen burcun üzerinde görülüyor. Ayrıca bu birleşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haritasındaki Ay-Mars kavuşumuna da çok yakın duruyor. Dolayısıyla, Ortadoğu’da cereyan edecek çatışmaların ülkemizi de yakından ilgilendirdiğini söylemeye bile gerek yok.
Öyle görünüyor ki 2015-2018 sürecinde coğrafyamızda gündeme gelecek olan karmaşaları ve içindeki dini, inançlara ait çatışmaları uzun vadeli bir bakış açısı ile değerlendirmek ve dikkatli olmak gerekiyor. Bu süreçte hata yapmamak, gerçekçi bir tavır sergilemek için yönetime çok iş düşüyor.