Fark Labs ve F+ Ventures Girişimciler için Fırsatlar Sunuyor

Kurumların girişimlere daha yakın olması gerektiği, onları desteklemesi, yatırım yapması, satın alması gerektiğini ara ara vurguluyorum. Bu konuda en aktif ku-rumlardan biri Fark Holding. Fark Holding’in girişimcilere yönelik Fark Labs çatısı altında F+ Ventures ve ThinkBİGG gibi bir çok yapısı var, bu yapıları iyi anlamak adına Fark Holding başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter’e sorularımı yönelttim.

Fark Labs ve F+ Ventures Girişimciler için Fırsatlar Sunuyor

S. Ünsal : Fark Labs nasıl bir yapı? neler yapıyorsunuz? gelecekte neler planlıyorsunuz?

Ahu Büyükkuşoğlu Serter : Gittiğimiz yerleri güzelleştirmek ve bu dünyada kendi cennetimizi yaşamak için kurduğumuz Fark Labs, geleceğin daha iyi bir versiyonunu birlikte tasarladığımız bir dönüşüm aracı.

Farplas’ın otomotivdeki yarım asırlık birikimiyle otomotiv sektöründe varlığımızı sürdürmeye devam ederken, dönüşüme mobilite atılımlarıyla başladığımız Fark Labs’de yarının akıllı ulaşım teknolojilerine hazırlanmaya ve bu alanda öncülük etmeye başladık.

Geleceğin çözümlerini aradığımız Mobilite, AR-GE merkezimiz, iç girişimlerimiz, yatırımcı ağımız ve kurumsal risk sermayemiz F+ Ventures ile bugün bu dönüşüme öncülük etmeye devam ediyoruz.

Dinamik, akışkan ve içerisinde çeşitliliği barındıran yapımızla, sanatın yaratıcılığın-dan esinlenerek, bilim ve teknolojiyi buluşturan fikirler doğuruyor, tüm dünyayı etkileyen değişimlerle yeni odak alanları belirliyoruz.

Bunlarda biri de pandemi döneminde öne çıkan ihtiyaçlar ve yeni düzende üret-tiğimiz siperlik ve entübasyon kabini sonrası, sağlık alanındaki yeni ihtiyaçları karşılamak ve inovatif çözümler üretmek için hayata geçirdiğimiz “Yaşam Bilim-leri” dikeyi.

Dönüşümün en önemli öncüsü olarak, her zaman insanı merkeze alarak ilerliyor ve sürdürülebilir bir dünyanın hem bizler hem de daha iyi bir gelecek için en temel ihtiyaçlardan biri olacağını biliyoruz. Aynı zamanda yaşanan değişimlerle dö-nüşümün sadece iş alanlarında değil, yaşam tarzında da gerçekleştiği bilinciyle hayata geçirdiğimiz ikinci dikeyimiz ile, sanat ve yaşam alanında yer alan markalarımızı “Sürdürülebilir Yaşam Tarzı” altında bir araya getiriyoruz.

Fark Labs’in kendi içerisinde de hızla dönüşüme uğramasıyla hayata geçen tüm dikeylerimizle bugün temel dönüşüm alanlarımız; Teknoloji, Bilim, Kültür ve Sanat.

Bununla birlikte ilgimizi çeken, keşfetmeye ve dönüşmeye heveslendiğimiz konuları bir arada topladığımız bir “Merak Kabini”miz var. Blockchain, yapay ze-ka, uzay ekonomisi gibi geleceği dönüştüreceğine inandığımız konuları da her za-man ilgi alanımızda tutuyor ve birlikte daha iyi bir gelecek yaratabileceklerimizi, yeni dikeylere dönüştürüyoruz.

Her geçen gün girişimcilerin, yatırımcıların ve partnerlerin yer aldığı birliktelik ze-kası ağımızı hem lokal hem de global çapta genişleterek; birlikte, daha iyi bir gelecek yaratmaya devam ediyor ve bizimle beraber kendi cennetini yaratmak isteyenlerle dönüşüm yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

S. Ünsal : Girişimcilere ne tür destekler sağlıyorsunuz?

Ahu Büyükkuşoğlu Serter : Fark Labs çatısı altında bizlerle temasa geçen gi-rişimcilere 5 farklı yol sunabiliyoruz,

Teknik Destek : 50 senelik sanayi geçmişimiz ve deneyimimizle ürün geliştirme, üretim teknolojileri ve mümkün olan yerlerde test, onay desteği.

Hızlandırma Programı Desteği : Better Future Path programı kapsamında, Think BİGG ile başlayan fikir aşamasından, global bir girişime uzanan yolda Fark Labs çatısı altında fikirlerin TÜBİTAK desteği ile şirketleşecek bir yapıya dönüşmesi, iş planının stratejilerinin oluşması, girişimcilerin eğitilmesi, müşteri ve yatırımcı ağıyla buluşması.

Kaynak Desteği : MVP aşamasını tamamlamış girişimcilerin Better Future Path çağrılarından programa dahil olarak veya F+ Ventures ile Seri A ve ileri aşama-larında büyüme sermayesi arayan girişimcilere kaynağın tamamen ya da yatırımcı ağımızdaki diğer kurumlarla birlikte karşılanması

İnsan Kaynakları Desteği : Projenin ihtiyaç duyacağı ekip için Fark Holding içinden ya da girişimcilik ekosisteminden doğru kişilerin bulunması.

Network Desteği : Projenin satış, onay veya farklı etkileşim ihtiyaçlarının ekosistem içinden karşılanması.

S. Ünsal : TÜBİTAK BİGG kapsamında bir çok TTO’ nun ve üniversitenin yanında tek sanayi kuruluşusunuz. Diğerlerinden en büyük farkınız nedir?

Ahu Büyükkuşoğlu Serter : TÜBİTAK BİGG programında tüm girişimcilerin sık sık gördüğü kurumlar üniversiteler veya kuluçka merkezleri oluyor. Biz programdaki tek uygulayıcı kuruluş ünvanına sahip sanayi şirketiyiz, böylece tüm süreci bağımsız olarak kendimiz yürüttüğümüz ve girişimcilere birebir dokunduğumuz bir tasarıma sahip olmuş olduk. Aynı zamanda hızlandırma programımızla da birleştirerek, girişimlerin eğitimler sonrasında kendi yolunda bırakmak yerine, global oyuncu oldukları zamana kadar elinden tuttuğumuz bir partner oluyoruz.

TÜBİTAK BİGG programını ThinkBİGG olarak adlandırdık. Think BİGG ile başlayan Better Future Path’in en önemli farkı Farplas’ın 50 senelik sanayi şirketi deneyimi-ni, yatırımcı bakış açımızla birleştirdiğimiz ve tüm dikeylerimizde yatırım yapmayı hayal ettiğimiz girişimleri ekosisteme kazandırdığımız bir program tasarlamış ol-mamız. İkincisi ise, tüm Holding firmalarımızın üst düzey yöneticilerinin ve uz-manlarının deneyimlerini girişimcilere aktardığı ve onlara keşfetmeleri gereken dünyayı profesyonel bakış açısıyla adeta bir hap gibi anlatabiliyor olmamız. Son olarak, program boyunca kurum partnerliklerimizle hem özel sektör – girişim iş birliklerine köprü oluyoruz hem de girişimcileri müşterisi hazır fikirlerle çalışmasına ön ayak oluyoruz. Bizimle birlikte bu yolda yürümek isteyen tüm gi-rişimcileri 7 Aralık 2020’ye kadar Fark Labs sitesinden başvuru yapmaya davet ediyorum.

S. Ünsal : F+ Ventures nedir? Bugüne kadar ne kadar yatırım yaptınız? Yatırım felsefeniz nedir?

Ahu Büyükkuşoğlu Serter : Holding bünyemizde sektörleri değiştiren ve değiştirecek olan trendleri doğru analiz etmek, fırsatları yakalayabilmek ve değişen dünyanın öncü oyuncularından olabilmek için akıllı ulaşım teknolojileri ve mobility (hareketlilik) alanlarına Türkiye, Amerika, Avrupa ve İsrail’de yatırım yapmak üzere 2016 yılında F+ Ventures’ı kurduk. F+ Ventures ile otomotiv dikeyinde Türkiye’deki tek ve Dünya’da da sayılı tematik risk sermayesi olma fır-satını yakaladık.

2016’dan beri F+ Ventures bizim için yatırım aracı olmanın yanı sıra trendleri takip etme ve öğrenme amaçlarını da taşımaktadır. Örnek olarak, ilk yatırımımız ve iç girişimimiz olan Comodif ile klasik bir plastik üreticisinden Türkiye’nin önde gelen bağlantılı araç platformunun büyümesine yardımcı olacak yazılım dünyasına girdik. Yurtdışındaki yatırımımız Chargepoint ile elektrikli araç dünyasına çoğu fir-madan önce girerek sektörel bilgi birikimimizi artırdık. Geçen sene içimizden doğan DUCKT ile mikromobilite sektöründe tüm Dünya’da 1 sene olmadan tanınan bir girişimin öncüsü olduk ve Avrupa’nın en büyük fonlarından biri olan InnoEnergy’den yatırım alarak yeni mikromobilite alanında ilk akla gelen mar-kanın hikayesine öncü olduk.

F+ Ventures, akıllı ulaşım teknolojileri, mobilite ve holdingimizin stratejilerine par-alel olarak yeni malzeme teknolojileri ve endüstri 4.0 alanlarında inovatif çözüm-ler, yıkıcı teknolojiler ve yüksek katma değerli ürünleri/hizmetleri olan girişimcil-erle ilgileniyor. Bizlere başvuru yapan girişimcilerin fikirden çok daha öte seviyede olmasını bekliyoruz. Girişimcilerin ürünleşme aşamasını tamamlamış olması, bizler için “akıllı para” olma hedefimizde önemli bir adım. Holdingimizin deneyim ve network’ünden yararlanabilmesi için tohum sonrası, Seri A ve üzerindeki gi-rişimcileri değerlendirmeyi tercih ediyoruz.

F+ Ventures olarak bugüne kadar 500’den fazla girişimciyi birebir değerlendirmiş olup, toplamda 1.000’den fazla girişimciyle tanıştık. Bugüne kadar bu alanlarda; Amerika, Avrupa, İsrail, Avrupa ve Türkiye’de ve 3’ü iç girişimimiz olmak üzere toplam 8 girişime 8 Milyon $’ın üzerinde yatırım yaptık. Yatırımcı olarak başarılı olduklarımız gibi Türkiye ve Avrupa’da birer tane yatırımımız da başarısız oldu.

S. Ünsal : Önümüzdeki dönem planlarınız nedir?

Ahu Büyükkuşoğlu Serter : F+ Ventures ile 2016’dan beri sürdürmekte olduğu-muz yatırımlarımız ve iç girişimlerimizle yaratmış olduğumuz başarılarımızla öğrenme, keşfetme ve sektörel öncü olma deneyimlerini elde etmiş olduk. 2020 yılına geldiğimizde, ilk yurtdışı yatırımlarımızdan olan Chargepoint’in şirket değeri, 2016 yılından itibaren 10 katından fazla artmış oldu. İlk iç girişimimiz Comodif, Türkiye’nin en büyük mobilite platformlarından biri haline gelerek 10.000’den fazla aracı bağlantılı hale getirdi. Son olarak DUCKT’ın başarısıyla fikirden ürünleşmeye kadar Fark Labs çatısı altında dünya çapında hikaye yaratan bir dö-nüşüm aracı olduk.

F+ Ventures’ın Fon 1 portföyündeki başarılarımızla aldığımız deneyim, cesaret ve motivasyonla, 2021 içerisinde kurmayı hedeflediğimiz Fon 2 portföyündeki çalışmalar için daha da hızlı ilerliyoruz. Yeni fonumuz ile hem erken aşamadaki gi-rişimlere odağımızı arttıracağız, hem de yatırımlarımız ileri aşama fon ihtiyacını karşılayarak desteğimizin sürekliliğini sağlayacağız.

Better Future Path ile tüm dikeylerimizde, bugüne kadar elde ettiğimiz deneyim ve birikimlerimizi girişimcilerle paylaşarak onları tüm yatırımcıların ve şirketlerin ilk tercih ettiği markalar haline getireceğiz.