Çeşitlilik yönetimi ve kapsayıcılık

Bugünkü yazım Çeşitlilik Yönetimi (Diversity) ve Kapsayıcılık üzerine bir giriş niteliğinde. Birazdan Farlılıkların Yönetimi’ne kısaca bir giriş yapacağım, öncesinde sizi bu konuyu enine boyuna dinleyebileceğiniz Gazeteci-Yazar Ahu Özyurt ve DÜET Employer Branding’den Binnur Zaimler ile yapacağımız programa davet etmek istiyorum.

Sizleri CLUPHOUSE ‘Pozitif Lideriklik’ Kulübümüzde 15 Mart Pazartesi 22.00’da, “Çeşitlilik Yönetimi (Diversity)”  başlıklı odamıza bekliyorum. Cluphouse olamayanlar da eş zamanlı olarak instagram hesabımdan ( https://www.instagram.com/sezinsivri ) söyleşimizi dinleyebilirler. 

Neden Çeşitlilik Yönetimi’ni ele aldığıma gelince, geçen hafta Dünya Kadınlar Günü ile ilgili biz dizi söyleşi yaptım; kadın lider olmanın, avantajlarını ve zorluklarını konuştuk. Katıldığım etkinliklerde kadın meselesini masaya yatırdık ve kadının dünyaya bakışını konuştuk.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nun üretici kadınları desteklemek amacıyla 2011 yılında hayata geçirdiği Ben Yaptım Projesi’nde yer alan 20 kadın girişimciyi tanıtan ve nasıl başardıklarını konu alan 5 günlük bir instagram canlı yayını yaptım. Geçen haftaki köşe yazım yine kadın üzerineydi .

En büyük dezavantajlı grubumuz olan kadını farklı platformlarda gündeme getirmeye çalıştım. “Önemli olan insan olmak, değerleri ve bireysel yetkinlikleri konuşmak” diyenler çıksa da, böylesine büyük bir sorunu çözmeden ya da görmezden gelerek insanı konuşmanın zor olacağına olan inancım bu konuyu gündeme getirmekteki motivasyonum oldu. Elbette asıl mesele insan olabilmek ama sorunlarımızı çözmeden, bakış açılarımızı genişletmeden ve kapsayıcılığı, çeşitlilik yönetimini sağlamadan nasıl olabilirdi ki?

Yine aynı motivasyonla sıra görmezden gelinen, gündeme getirilmeyen hatta yüzleşmek dahi istenmeyen ama çözülmesi gereken bir düğüm olarak bizi bekleyen Farklılık /Çeşitlilik Yönetimi’ni gündeme getirmeye geldi.

Farklılık genel olarak, bir bireyin özellikleri bakımından diğer bireylerden dikkat çekici bir şekilde farklı olması olarak nitelendiriliyor. Sosyal açıdan farklılık terimi de yaş, cinsiyet, etnik köken, ırk, din, dil, kültür, cinsel yönelim, fiziksel, ruhsal ve zihinsel yetenek, sosyo-ekonomik ve diğer ayrıcalıklar gibi birçok özelliğin popülasyonda varlığı anlamına geliyor.  

İşletmeler açısından farklılık kavramı ise iş yerinde bir takım veya grup üyeleri arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların derecesini ifade ediyor. Başka bir tanımla farklılık; ırk, cinsiyet, etnik grup, yaskişilik, davranış stili, görev süresi, örgütsel fonksiyon, eğitim gibi mesleki ve kişisel özelliklerinin toplamdır deniyor. 

Çeşitliliklerin Yönetimi de tüm bireylerin biçimsel olmayan sosyal gruplara ve biçimsel işletme uygulamalarına dahil olmasını sağlayan gönüllülük esasına dayalı, bir stratejik örgütsel yaklaşımı ifade ediyor. Şimdi sıra çeşitlilik yönetimi bir fantezi olmaktan çıkarmaya geldi. Görünüme, ırka, şiveye, doğum yerine, fiziksel engele, cinsel eğilime, yaşa göre önyargılarımızı yok etmeye.  Evli, mutlu, çocuklu çalışan yığınlarının bizi farklı yeteneklerden mahrum bırakmamasına ve bunun için iş dünyasının artık bir şeyler yapası gerektiğine

                                                   ***

Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım. İnsan maalesef  kendi sağlığının kıymetini ancak kaybedince anlıyor. Öte yandan bir bakıyorsunuz ki kendini şifalandırma konusunda modern tıbbın yanı sıra gösterdikleri bireysel tutumlarla aşılamayacak rahatsızlıkları aşanlar ve hekimlerimize yardımcı olanlar da var. İşte bu nedenle tıp bayramı vesile ile CLUPHOUSE ‘Pozitif Ol’mak’ Kulübümüzde bugün saat 22.00’da Meme Cerrahı ve Sağkal Derneği Başkanı Op. Dr. Cüneyt Tuğrul’u konuk aldığım, “Kendini Şifalandır! Kanser Kader Mi? Kader Değişir Mi?” başlıklı oda açıyorum. 

Sağlıklı kalmak ve pozitif bir yaşam sürmek, beden ruh bütünlüğümüz ve kısıtlayıcı inançlar çıkmazında bireysel farkındalık kazanmak üzere söyleşimizi dinlemek için Cluphouse’a üye iseniz, beni takip etmeye başlamanız ve bugün 20:00 odaya girmeniz yeterli olacaktır. Cluphouse olamayanlar da eş zamanlı olarak Op. Dr. Cüneyt Tuğrul’un instagram hesabından (https://www.instagram.com/cuneyt_tugrul/ ) söyleşimizi dinleyebilirler.