Geri Dön
BayburtBAYBURT ÜNİVERSİTESİNDE “DÜŞÜNCE HAYATIMIZDA VE KÜLTÜRÜMÜZDE DEDE KORKUT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” DÜZENLENECEK

BAYBURT ÜNİVERSİTESİNDE “DÜŞÜNCE HAYATIMIZDA VE KÜLTÜRÜMÜZDE DEDE KORKUT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” DÜZENLENECEK

BAYBURT ÜNİVERSİTESİNDE “DÜŞÜNCE HAYATIMIZDA VE KÜLTÜRÜMÜZDE DEDE KORKUT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” DÜZENLENECEK

Bayburt Üniversitesinde “Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecek.
Bayburt Üniversitesinde “Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecek.
Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Unesco Türkiye Milli Komisyonunun paydaş olduğu sempozyum 21-22 Mayıs 2015 tarihinde Bayburt Üniversitesi Yeni Kampüs Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Saygı duruşundan ve İstiklal Marşı’ndan sonra açılış konuşmaları yapılacak. Birinci oturumdan sonraki oturumlar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.
Yedi oturumdan oluşacak sempozyum programı şöyle:
ŞEREF KURULU
Prof. Dr. Selçuk COŞKUN - Bayburt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Turan KARATAŞ - Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN - Türk Dil Kurumu Başkanı
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Necmettin TOZLU - Bayburt Üniversitesi
Şaban ABAK - Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Sezgin AKBULUT - Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. Hamdi GÜLEÇ - Bayburt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Yasin TAŞKESENLİOĞLU - Bayburt Üniversitesi
Okt. Kürşad KARA - Bayburt Üniversitesi
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Turan KARATAŞ - Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ - Ardahan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necmettin TOZLU - Bayburt Üniversitesi
Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU - Bayburt Üniversitesi
Prof. Dr. Kazım KÖKTEKİN - Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Öcal OĞUZ - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Erman ARTUN - Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Metin EKİCİ - Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Hamdi GÜLEÇ - Bayburt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatih YALÇIN - Bayburt Üniversitesi
SEKRETERYA
Arş. Gör. Mutlu AKSOY- Bayburt Üniversitesi
Arş. Gör. Fatih DEMİR - Bayburt Üniversitesi
Uzm. Altan ERİK - Atatürk Kültür Merkezi
I. OTURUM
Bayburt Üniversitesi Yeni Kampüs Konferans Salonu
Saat: 10:30-11:50
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı)
Prof. Dr. Erman Artun (Çukurova Üniversitesi) -Dede Korkut Hikâyelerinde Eski Türk Kültürü Kodlarının İzleri
Prof. Dr. Kemal Üçüncü (Karadeniz Teknik Üniversitesi)- Türk Sözlü Kültür Geleneği Perspektifinden Dede Korkut Metinlerinin Görünümü
Prof. Dr. Öcal Oğuz (Gazi Üniversitesi)- Unesco İçin Dede Korkut’un Önemi
Tartışma : 11:50-12:00
Yemek : 12:00-13:30
II. OTURUM
İİBF Gökhan Budak Konferans Salonu
Saat: 13:30-14:30
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ramazan Korkmaz- (Ardahan Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Mertol Tulum (Emekli Öğretim Üyesi)- Filolojik Çalışma Alanı Açısından Dede Korkut Hikayeleri
Prof. Dr. Kazım Köktekin (Atatürk Üniversitesi)- Dede Korkut Oğuznamelerinde Arkaik (Eskicil) Fiiller
Doç. Dr. Mehmet Mahur Tulum (Anadolu Üniversitesi) -Dede Korkut Metni Neşirlerinde Geçen engeş-/engiş- ve büre/püre Üzerine
Tartışma : 14:30-14:40
Yemek : 14:40-14:50
III. OTURUM
İİBF Gökhan Budak Konferans Salonu
Saat: 14:50 - 16:10
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Metin Ekici - (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Turgut Karabey (Erzincan Üniversitesi) Dede Korkut Mukaddimesine Dair
Prof. Dr. Naciye Yıldız (Gazi Üniversitesi)- 20. Yüzyıl Kazak Halk Akını Köşen Eleyov’un 700 Mısralık Korkıt Destanı
Prof. Dr. Asıf Hacıyev (Bakü Üniversitesi)- Azerbaycan Sahasında Dede Korkut
Doç. Dr. Vefa Taşdelen (Yıldız Teknik Üniversitesi)- Kratylos Diyaloğu ve Dede Korkut Hikayeleri’nde Adların Anlamı Üzerine
Tartışma : 16:10-16:20
Ara : 16:20-16:30
IV. OTURUM
İİBF Gökhan Budak Konferans Salonu
Saat: 16:30-17:50
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Öcal Oğuz- (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üniversitesi)- Dede Korkut Kimliği Etrafında Anlatılan Hikayelerde İmajı Oluşturan Unsurların Bağlam İlişkisi Prof. Dr. İsmet Çetin (Gazi Üniversitesi)- Dede Korkut/ Korkut Ata Ve Müziği
Doç. Dr. Sema Önal (Kırıkkale Üniversitesi)- Dede Korkut Masallarında Muhayyile Ve Tarihsel Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür Güvenç (Atatürk Üniversitesi) Dede Korkut Kitabı’ndaki Kahramanların Yazınsal Süreçteki Değersel Dönüşümleri
Tartışma : 17:50-18:00
Gezi : 18:00-19:00 (Panoramik Şehir Turu)
Yemek : 19:00
V. OTURUM
22 Mayıs 2015 Cuma
İİBF Gökhan Budak Konferans Salonu
Saat: 09:00-10:20
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Necmettin Tozlu-(Bayburt Üniversitesi)
Doç. Dr. Hamdi Güleç (Bayburt Üniversitesi)- Dede Korkut Hikayelerinde "Bayburt" Ve "Toplum Yapısı"
Yrd. Doç. Dr. Necdet Tozlu (Erzican Üniversitesi)- Dede Korkut Hikayelerinden Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek Hikayesi İleBayburtlu Ağlar İrşadi Baba’nın Yusuf İle Züleyha Hikayesinin Benzerlikleri Üzerine
Özlem Ünalan- Dede Korkut’taki Veli Tipi Bağlamında Bayburtlu Velilere Atfedilen Menkıbeler
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan (Bayburt Üniversitesi)- Dede Korkut Kitabında Tasavvufi Semboller
Tartışma : 10:20-10:30
Ara : 10:30-10:40
VI. OTURUM
İİBF Gökhan Budak Konferans Salonu
Saat: 10:40-11:50
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Kazım Köktekin- (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Selahaddin Bekki (Ahi Evran Üniversitesi)- Dede Korkut Kitabı Araştırmalarının 100 Yıllık Tarihi Ve "100 Temel Eser" Kapsamında Yayımlanan Dede Korkut Kitaplarının Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara (Gazi Üniversitesi)- Dede Korkut Hikayelerindeki Söz Varlığının Derleme Tabanlı İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Kürşat Öncül (Kafkas Üniversitesi)- Siyasal Çatışma Kavramını Dede Korkut’taki Bir Hikaye Üzerinden Yeniden Okumak
Tartışma : 11:40-11:50
Yemek : 11:50-13:30
VII. OTURUM
İİBF Gökhan Budak Konferans Salonu
13:30-14:50
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Erman Artun- (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin Ekici (Ege Üniversitesi)- Oğuz Kağan’dan Boğaç Han’a Türk Kültüründe Boğa
Doç. Dr. Pervin Ergun (Gazi Üniversitesi)- Türk Kültüründe Koyun-Koç Kültürü Ve Dede Korkut Kitabına Yansımaları
Prof. Dr. Milay Köktürk (Pamukkale Üniversitesi)- Dede Korkut’ta Doğa Tasarımı
Yrd. Doç. Dr. Ümral Deveci (Muğla Üniversitesi) Doğa Kültür Karşıtlığı Bağlamında Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Boyu
Tartışma : 14:50-15:00
Ara : 15:00-15:10
Genel Değerlendirme Ve Kapanış : 15:10
Gezi : 16:00 (Dede Korkut Türbesine Ziyaret)
Yemek : 19.00

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber