Son zamanlarda yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmeler, nasıl iletişim kurduğumuzu, nasıl öğrendiğimizi, çalışma şeklimizi farkında olmadan değiştiriyor. Son günlerde uzmanlar bu değişikliklerin ne gibi sonuçları olacağıyla, gelecekte bizi nasıl bir dünya beklediğiyle ilgili oldukça kafa yoruyor. Teknolojinin hayatımızda yarattığı değişikliklere adapte olabilmek için ne yapmamız gerektiği, çocuklarımızın bu yeni dünyada başarılı, mutlu, üretken bir şekilde var olabilmesi için şimdiden onlara hangi becerileri kazandırmamız gerektiği ile ilgili de bir sürü teori üretiliyor. Bazı becerilere sahip olmayan kişilerin gelecek dünyada yer edinemeyeceği, eğitim hayatında ve iş dünyasındaki rekabette geride kalacağı düşünülüyor. Bu çağın düzeninde geride kalmamak ve başarılı olabilmek için gerekli olan beceriler “21. Yüzyıl Becerileri” olarak adlandırıyor.

21’inci yüzyıl becerileri nelerdir?

21.yy becerileri denilince aklımıza yalnızca bilgi teknolojileriyle ilgili beceriler gelmesin, bu yalnızca bir kısmını oluşturuyor, onun yanındaki diğer iki temel alan ise "öğrenme ve yenilenme becerileri” ile “yaşam ve meslek becerileri”. Eğitimle ve iş yaşamıyla ilgili araştırma yapan uzmanlar bu konuyla ilgili bir sürü liste yayınlıyor ve hepsi önemli bazı becerilerden bahsediyor. Fakat hepsinin ortak olarak önemli gördüğü 3 temel alandan bahsedebiliriz.

İşbirliği ve iletişim

İşbirliğinin gelecekte önemli bir yeri olacağı öngörülüyor. Bazen fiziksel olarak aynı ortamda bazen de sanal ortamlarda başka insanlarla bir arada, aynı amaç için ve uyum içince çalışabilmek aslıda birçok alt beceri gerektiriyor. Grup içindeki her bireyin insanlarla iletişim becerilerinin iyi olması, yazılı ve sözlü olarak -ve hatta artık farklı medya teknolojileri aracılığıyla da- kendilerini ifade etmeleri oldukça önemli.

Problem Çözme ve analitik düşünme

Toplum geliştikçe onunla ilgili çatışmaların da daha karmaşık hale geldiği, bu yüzden gelecekte daha karmaşık problemlerle baş etmemiz gerekeceği düşünülüyor. Şu anki çocuklardan gelecekte kompleks problemlere zamanında, dikkatlice ve kendilerine özgü bir biçimde yararlı çözmeler üretmeleri beklenecek. Bunun yanında problem çözerken durumu çok boyutlu olarak ve farklı açılardan görebilmek, gelen bilgiyi incelemek, karşılaştırmak, değerlendirmek, analiz ve sentez yapmak gerekiyor.

Yaratıcılık ve yenilenme

Bilgi ve iletişim çağında ortada çok fazla kaynak ve bilgi var, bu yüzden var olabilmek için yaptığı işe herkesin kendi yorumunu eklemesi gerekeceği söyleniyor. Yani hem dijital hem dijital olmayan ortamlarda verimli çalışabilmek, yaratıcı düşünebilmek, kendine has şeyler üretmek neredeyse bir zorunluluk olacak. Yeni şeyler yaratmanın yanında, sürekli değişen ve gelecekte daha da hızlı değişecek olan dünyada bu değişime ayak uydurmak için, esnek olabilmek, yaratıcı düşünerek stratejilerini ve kendini yenileyebilmek oldukça önemli.

Gelecekte bilgiyi ezberleyerek bir okula girmek ya da kendini yenilemeden aynı işte çalışmaya devam etmek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Şu anki çocuklar üniversite ve iş yaşamına geçtiklerinde onlardan; sorunlara yaratıcı çözümler bulmaları, takımla uyum halinde çalışmaları, düzgün iletişim kurmaları, sürekli değişen teknolojiye uyum sağlamaları, yaratıcı ve üretken olmaları beklenecek. Bu yüzden çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, gelecekte başarılı ve mutlu olmalarını sağlamak için eğitim anlamında neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, 21.yy becerilerini geliştirmek önceliklerimizden birisi haline gelmeli.

Uzm. Psk. İrem Akın

Instagram: sosyalcocukatolyesi

Facebook: Sosyal Çocuk Atölyesi

www.sosyalcocukatolyesi.com