SKORER
PEMBENAR
CADDE
YAZARLAR

Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi; HYT

.

Milliyet Haber

Hipnotik Yeniden işleme Terapisi, HYT; bilinç ile bilinçaltını beraberce işe koşan ve çift yönlü uyarımlarla bazı hipnotik tekniklerden oluşan bütüncül bir yaklaşımdır.

Beyinde doğuştan var olan bir bilgi işleme sisteminin varlığı göz önüne alındığında olumsuz yaşam deneyimleri ya da travmaların beynin fiziksel bilgi işleme sisteminin biyokimyasal dengesini bozmuş olabileceğini söylemek mümkündür. Bu dengesizlik bilgi işleme sürecinin bir çözüme ulaşmasını engelleyebilir. Travmatik süreçler; olağan uyum mekanizmalarının bozulmasına yol açar. Otörler; bu sürecin bilgi işlemeyi durduğu, bilgiyi anksiyete oluşturan orijinal haliyle dondurduğunu (DÜĞÜM) öne sürmektedir(Shapiro, 2016).

Travmatik olaylar ya da olumsuz yaşam deneyimleri bilgi işleme sisteminde tıkanmaya yol açtığında artık orada yeni bir işlemlemeye gereksinim doğar. Yeniden işlemleme yapılmadığında süreç, ego-distonik haliyle kalır. Amaç, sürecin egoya uyumlu hale getirilmesidir. Bu konuda Alladin (2013) şöyle der; “…Gevşeme ve rahatlama yetmez, tedavinin önemli olan parçası; travmatik olan olayı (anıyı) yeniden işlemektir. Yeniden işlemleme yaptığınızda kaygı düzeyiniz azalır.”

Adaptif olmayan bilgi ya da bellek ağları bu yöntemle işlemlenerek egoya uyumlu hale getirilebilirler. Uygulamanın bu aşamasında imajinatif hipnotik tekniklerin terapiye yardımcı olarak kullanılmasının olumlu klinik yansımaları çalışma boyunca gözlenmiştir.

Düşük özsaygı ve öz-yeterlilik unsurlarıyla birlikte psikolojik işlev bozukluğu sinir sisteminde depolanmış bilgiden kaynaklanır. ÇYU ile bu bilgiye ulaşılır. Bilgi işlenir ve çözümlenir. Bilgi dönüşüme uğradıkça resim ve görüntü değişir. Canlılığı kaybolur, hatta resim silinir. Süreç, Egoya uyumlu hale gelir. Duyarsızlaşma sağlandığında kendilik inancında (Ank. Boz. “Yaralı Kendilik Modeli”) düzelme başlar. Pozitif inanca olan inanç artar.

Bu terapi tekniğinde hedef sadece duyarsızlaştırmadan ibaret değildir; otohipnozla geleceğe yönelik çalışmalar yapılmakta, “Bilinçli Farkındalık” anlayışından hareketle kişinin şimdiye odaklanması ve yaşama uyumu sağlanmaktadır. İşlemlemeden sonra birey, anısını ya da geleceğe yönelik öngörüsünü olumsuz duygulanımdan arındırarak salt bir anı gibi ya da gelecekte yapacağı bir iş ya da yaşayacağı olağan bir durum gibi algılayabilmektedir.

HYT, beş evrede gerçekleştirilir;

1- Danışan geçmişi, değerlendirme, hazırlık,

2- Hipnoz ve ÇYU ile kendilik değerliliği uygulaması,

3- Çift Yönlü Uyarımlarla ve hipnotik tekniklerle yeniden işlemleme,

4- Kendilik değerliliği ve bedensel uyum alımı,

5- Otohipnoz ve sonlandırma.

Sonuç olarak HYT; geçmişten ders almayı, mevcut uyaranlara karşı duyarsızlaşmayı ve geleceğe güvenle bakabilmeyi sağlar.

Kaynakça

 • • Alladin, A., Heap, M. (1991). Hypnosis and depression. In: Heap, M., Dreyden, W. (edi.). Hypnotherapy : a handbook (pp.49-67) Milton Keynes: Open University Press.
 • • Alladin, A. (2013). Açıklamalı Hipnoterapi (Çev. P.Tunalı). Psikoterapi Enstitüsü Eğitim
 • Yayınları No.99. (Eserin orjinali 2008’de yayımlandı).
 • • Kavakçı, Ö. (2012). Ruhsal Travma Tedavisi için EMDR. Hyb. Ankara.
 • • Shapiro, F. (2016). EMDR. Okuyanus. İstanbul.

Yazarın Diğer Yazıları

 1. İç Sesinizi Tanıyın
 2. Uçak Fobisinden Hipnotik Yeniden İşleme Tekniğine-2
 3. Uçak Fobisinden Hipnotik Yeniden İşleme Tekniğine-1
 4. Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi; HYT
 5. Mükemmelliyetçilik ve Hiçlik
 6. Psikoterapist Kimdir?
 7. Hipnoz/ Hipnoterapi
 8. Bilişsel davranışçı terapiler işe yarıyor
 9. Mutlu Bir Yaşam
 10. EMDR terapisi

© Copyright 2019

Milliyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.