Eda Hnm ve Mustafa Bey ile ilk karşılaştığımızda endokrin uzmanı meslektaşım yüksek TSH hormonu yani tiroid bezinin az çalışması nedeniyle yeni gebe Eda Hnm için görüşüme başvurmuştu.


Ne diyecektim? Gebelik sağlıklı olacak mıydı? Problem neydi? Sorular, sorular, sorular...

Odada endişe ve üzüntü kolkolaydı.

Gebeliği sonlandıralım diyerek işin içinden 0 risk alarak çıkmak en kolayıydı belki de.
Ama aile ve ben, biz, gebeliğin çok çok erken döneminde olduğumuzdan tiroid hormonunu hızlı düşürerek gebeliğin devamına karar verdik. Başlangıçta yüksek TSH ın neden olduğu düşük tehdidi ile ilaçlar-iğneler kullanarak, sık ultrasonlar yaparak baya da boğuştuk! 

...Direndik!

...Teslim olmadık! Gebeliği tamamladık ve sonunda dünyalar yakışıklısı bu tombik parmaklı İsmail Ata mızı kucağımıza aldık:)

...Yanılmadığımıza şükrederek!