Pediatride Ergoterapi

Ergoterapinin birçok alt dalı olduğundan bahsetmiştim fakat Türkiye'de en çok ergoterapist çalışmalarına denk geleceğiniz alan olan pediatrik ergoterapi hakkında daha detaylı bilgi aktarmanın değerli aileler ve danışan/hastaların yol göstericisi olan değerli uzmanlar için aydınlatıcı olacağını umuyorum.

Çocukların günlük yaşam aktivitelerini maksimum bağımsızlıkla yerine getirebilmeleri üzerinde duran ergoterapistler, çocuğun oyun oynama ve öğrenme yeteneklerini geliştirir. Bu durum çocuğun gelişimine ve bağımsız olmasına yardımcı olmuştur. Örneğin; yazı yazma aktivitesinde istenilen performansı gösteremeyen bir çocukta gerek akademik alanda, gerekse günlük yaşamda birçok durum gözlenebilir. Ergoterapistler böyle bir durumda temel sorunun tespiti için duyusal, algısal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal faktörleri içeren standardize testler ile değerlendirme yaparlar. Ev programı da verilerek aile ile de iş birliği içerisinde bulunan ergoterapistler, belirli aralıklarla takip edilmekte olan çocuğun durumuna göre ünitede haftalık seanslarla ergoterapi programına alınmaktadır. Pediatrik ergoterapi ünitesinde her çocuğa özel; kişi merkezli yaklaşımla tedavi uygulanmaktadır.

Ergoterapistlerin pediatri alanında yaptığı bazı müdehaleler şunları içerir;

Duyu bütünleme terapisi
Davranış becerilerinin geliştirilmesi
Sosyal becerilerin geliştirilmesi
Fiziksel becerilerin geliştirilmesi
Bilişsel becerilerin geliştirilmesi
Günlük yaşam aktivitelerini yönetebilme durumu
Dil becerilerinin geliştirilmesi
Akademik becelerilerin geliştirilmesi
Duygusal becerilerin geliştirilmesi

Her çocuğun birbirinden farklı olduğunu kabul eden ergoterapistler, çocukta temel sorunu bulmak için çabalayacak ve bu soruna uygun (en temelde yatan ) terapi programı geliştirecektir.


Ergoterapistler, danışanlarının ev, okul ve aile ortamında işlevsel olmaları için gerekli becerilere teşvik etmek, korumak ve geliştirmek için çalışırlar. Hayata aktif katılıma teşvik ederler:

Öğrenme,
Benlik saygısı,
Özgüven,
Bağımsızlık,
Sosyel etkileşim

Bunlarla birlikte, en önemli rol çocuğun duyusal işleme bozukluklarını değerlendirmek ve hedeflemektir. Bu, öğrenme engelini kaldırmak ve danışanların sakin ve daha regüle olmasına yardımcı olmak için faydalıdır. Hiçbir engel ya da durum gözetmeden, daha iyi bir şekilde aktivite katılımını sağlamak, eğlenerek öğrenmek için de ergoterapi büyük bir destek olacaktır.


Sevginin iyileştirici gücü ile daha bağımsız çocuklar göreceğimizi umuyorum...