7 yıllık döngüler

6 Temmuz 2019

Hayatın ritimleri vardır. Doğa bir ritim içindedir. Farkında olsak da, olmasak da bu ritimlerin parçasıyız. Doğumumuzdan ölümümüze ritimleri yaşarız. 7 ise özel bir sayıdır ve hayatımızda önemli bir yer tutar. Zira 7 yıl, olgunlaşma döngüsü olan bir Satürn dönüşünün yaklaşık dörtte birine denk gelir. Bu yazıda sizlere yedi yıllık döngülerin içeriğinden söz edeceğim. Doğum yılınızı birinci yıl kabul ettiğinizde 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 yaşlarınızda yine 1. yılınızı yaşarsınız. Örneğin 1986 yılında doğan birisi için (doğum gününden doğum gününe) 2019 yılının döngüsünü hesap etmek istersek, aradaki fark 33 yaş olacaktır ve bu durumda bu kişi 6. yılını yaşıyor demektir. (28 yaşında 1. yılını yaşadığına göre) Başka bir örnek, 44 yaşında iseniz, (1975 doğumlu) 3. yılınızdasınız. (42. Yaşta 1. yıl). Şimdi sizlere bu yılların içeriklerini, genel temalarını anlatacağım.

1- Yıllarda hayatımızda yeni bir itilim hissederiz ancak bu çok net bir duygu değildir, daha çok deneyimleme yaşındayızdır. Bu ruhsal düzeyde bir yıldır. Duygusal karmaşa içinde olabiliriz. Daha çok içsel düzeyde başlangıçlar söz konusudur. Henüz net, ayrışmış, belirgin hale gelmiş bir seçim söz konusu değildir. Ancak bir özgürlük duygusu ortaya çıkmaktadır.

2- Yıllarda geçmişin etkisi ve gölgesi hala devam eder. Ancak bir önceki yılda ortaya çıkan yenilik duygusu iyice belirgin hale gelmeye başlar. Bu zihinsel düzeyde bir yıldır ve artık yeni bir yön duygusu söz konusudur. Bununla birlikte, geçmişin direnci özellikle korkular, endişeler olarak gündeme gelebilir. Kimi zaman bu durum psikolojik, finansal ya da sosyal problemler olarak yaşanabilir. Bu yılımızda önemli kararlar, seçimler içinden geçeriz.

3- Yıllar fiziksel düzeyde yıllardır ve bir önceki yılda yaptığımız seçimler artık çok daha somut bir şekilde ortaya çıkmaya başlar. 3. yılımızda hayatımız yeni bir fikir ve trend yönünde akmaya başlar. Bu aksiyon, ilerleme ve eylem yılıdır. Kuşkusuz bu dönemde yeteneklerimizi daha fazla seferber etmeye başlayabiliriz. Yükselen bir heves vardır ancak bazen bu arzularımızı gerçekleştirecek alt yapımızın eksik olduğunu da hissedebiliriz.


4- Yıllar her zaman son derece kritik düzeydedir. Bu yılımızda bir önceki yıl netleşen seçimlerimiz yönünde büyük bir çaba içine gireriz. Gerek kişisel, gerek sosyal alanda yepyeni temalar, çoğunlukla büyük bir çaba ve temel atma sürecinde oluruz. Özellikle hayatımızı, yeteneklerimizi maddi alanda gerçekleştirmeye, bunun mücadelesine gireriz. Göstereceğimiz çabalar sayesinde hayatımız bereket kazanabilir ya da hata yapıyor isek bu geçmişten gelen alışkanlıkların hâlâ kırılamamasından kaynaklanabilir.


Yazının devamı...