Geri Dön
EğitimAçısal Momentum Kuantum Sayısı Nedir, Nasıl Bulunur?

Açısal Momentum Kuantum Sayısı Nedir, Nasıl Bulunur?

Açısal momentum kuantum sayısı, kimyanın önemli konularından bir tanesidir. Kimya ile ilgili sınavlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de öğrenciler tarafından bilinmesi oldukça önemlidir. Açısal momentum kuantum sayısı nedir, nasıl bulunur? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Açısal Momentum Kuantum Sayısı Nedir, Nasıl Bulunur?

Açısal momentum kuantum sayısı konusunun bilinmesi kimyada bazı problemlerin çözülebilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle öğrenciler konu ile alakalı olarak internet üzerinden ve çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapmaktadır.

Açısal Momentum Kuantum Sayısı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Elektronların enerji düzeyleri ile elektronların çekirdeklere olan uzaklıklarına göre değişen kuantum sayısı baş kuantum sayısı olarak isimlendirilmektedir. Baş kuantum sayısı n harfi ile gösterilmektedir. Bunun yanında sadece pozitif sayı değerleri almaktadırlar. Enerji düzeyleri kabuk ismi ile de bilinmektedir. Enerji düzeylerinin gösterimleri n=A, B, C, ... gibi harflerle ya da n=1, 2, 3,... sayılarla olabilmektedir.

Kuantum sayısı ℓ ile gösterilmektedir. Orbitallerin şekilleri ile enerji düzeylerinde kaç adet alt enerji düzeyinin bulunduğunu gösteren kuantum sayıları açısal momentum kuantum sayısı olarak ifade edilmektedir. Enerji düzeylerinin alt enerji düzeylerine ayrıldıklarını açısal momentum kuantum sayısı ile göstermek mümkündür. ℓ değeri 0'dan başlayarak n-1'e kadar her değerde olabilmektedir.

ℓ= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... (n-1)

Açısal momentum kuantum sayısı tüm değerleri bir obital türüne karşılık gelmektedir. Yani enerji düzeylerindeki açısal momentum kuantum sayıları kadar alt enerji düzeylerinin bulunduğu söylenebilir. Örnek verilecek olursa n=2 olması ℓ değeri 0 ve 1 olduğu için enerji düzeyindeki iki alt enerji düzeyi s ve p orbitalleri şeklindedir.

Orbitaller farklı şekillerde olabilmektedir. Tüm orbitallerin (s orbitali hariç) çeşitli yönelişleri bulunmaktadır. Alt enerji düzeylerinde kaç adet orbital bulunduğunu gösteren kuantum sayısı manyetik kuantum sayısı olarak isimlendirilmektedir. mℓ şeklinde gösterilir. mℓ -ℓ ya da +ℓ değerlerini ya da 0 değerini alabilmektedir. mℓ=2ℓ + 1 formülünden alt orbital sayısının bulunması mümkündür.

Schrödinger atom orbitallerini baş kuantum, manyetik kuantum, açısal momentum kuantum sayısı olarak açıklar. Ancak hidrojen atomunun spektrumunda bir takım sapmalar olduğu için tam bir şekilde açıklayamaz. elektronların kendi çevresinde dönmesi spin olarak isimlendirilmektedir.