Geri Dön
EğitimBaksı Nedir? İslamiyet Öncesi Eski Türklerde Baksı Kime Denir, Ne Yapardı?

Baksı Nedir? İslamiyet Öncesi Eski Türklerde Baksı Kime Denir, Ne Yapardı?

Türkler, Talas Savaşından sonra topluca İslamiyet'e geçmiştir. Bunun öncesinde Türklerin büyük çoğunluğu Orta Asya'da yaygın olan Şamanizm dinine mensuptu. Şamanizm'in birçok ritüeli paganizm ile benzerlik gösterir. Paganizmde kahin olarak nitelendirilen kişiler Şamanizmde ''baksı'' ismiyle bilinirdi. Baksı nedir? İslamiyet öncesi eski Türklerde baksı kime denir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Baksı Nedir? İslamiyet Öncesi Eski Türklerde Baksı Kime Denir, Ne Yapardı?


Baksı kelimesi ''bak'' kökünden türetilmiştir. Geleceğe bakan ve olacakları önceden bilen kişi anlamına gelen bu sözcük, günümüzde daha çok Budist rahipler için kullanılır.

Baksı Nedir?

Baksı kelimesi hem ozan ve şair, hem de büyücü ve kahin anlamına gelir. İslamiyet öncesi eski Türklerde fal ve büyü oldukça yaygındı. Bu konularda uzman olan baş büyücüler baksı olarak adlandırılırdı.

İslamiyet Öncesi eski Türklerde Baksı Kime Denir?

1- Geleneksel sözlü edebiyatın en önemli türleri arasında masal ve hikayeler yer alır. Eski Türklerde masal anlatıcılarına baksı denirdi.

2- Fal bakan, gelecekten haber veren kişiler için de baksı kelimesi kullanılırdı.

Baksı Ne Yapardı?

Baksı olarak nitelendirilen kişilerin görev ve sorumlulukları bölgeden bölgeye farklılık gösterirdi.