Geri Dön
EğitimOsmanlı Ordusu Rütbeleri Nelerdir? Küçükten Büyüğe Osmanlı Rütbeleri

Osmanlı Ordusu Rütbeleri Nelerdir? Küçükten Büyüğe Osmanlı Rütbeleri

Osmanlı Devleti 1299 yılında Osman Bey tarafından kuruldu. Bir beylik olarak kurulan Osmanlı, topraklarının genişlemesi ile birlikte önce devlet, sonra imparatorluk haline geldi. Ordunun savaşlarda kazandığı başarılar, Osmanlı İmparatorluğunun 17. yüzyılda en geniş sınırlarına ulaşmasında etkili oldu. Osmanlı rütbeleri nelerdir? Sizin için küçükten büyüğe Osmanlı ordusu rütbelerini derledik.

Osmanlı Ordusu Rütbeleri Nelerdir? Küçükten Büyüğe Osmanlı Rütbeleri

Osmanlı Devletinin ordusunda 4 ana birlik vardı. Bunlar sırasıyla piyade, süvari, topçu ve istikam birlikleriydi. Osmanlı tarihi boyunca kurulan ordulardan en önemlileri ise şu şekilde sıralanabilir: Akıncılar, Kapıkulu Süvarileri, Yeniçeri Ocağı ve Eyalet Kuvvetleri.

Osmanlı Ordusu Rütbeleri Nelerdir?

Osmanlı Ordusundaki en küçük rütbe neferdir. En yüksek rütbe ise ''Müşir'' adıyla bilinir. Müşir, günümüzde Mareşal rütbesine tekabül eder.

Küçükten Büyüğe Osmanlı Rütbeleri

Osmanlı ordusundaki en küçük rütbeler günümüzde de aynı ismi taşır. Bunlar sırasıyla:

Nefer
Onbaşı
Çavuş
Başçavuş

Daha sonraki rütbeler ise küçükten büyüğe şu şekildedir:

Teğmen - Mülazım-i Sani
Üsteğmen - Mülazım-ı Evvel
Yüzbaşı - Yüzbaşı
Kıdemli Yüzbaşı - Kolağası
Binbaşı - Binbaşı
Yarbay - Kaymakam
Albay - Miralay
Tuğgeneral - Mirliva
Tümgeneral - Ferik-i Sani (1.Ferik)
Orgeneral - Ferik - i Evvel (2.Feril)
Müşir - Mareşal

Osmanlı Donanmasındaki Yüksek Rütbeler

Osmanlı donanmasındaki en yüksek rütbeler şunlardır:

Kaptan-ı Derya, Patrona, Kapudane, Kadırga Kaptanı ve Tersane Kethüdası

Osmanlı Ordusunun Başkomutanları

Osmanlı ordusunun başkomutanı padişahtı. Padişah gerekli gördüğü durumlarda yetkiyi sadrazama bırakabilirdi.

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler