Geri Dön
EkonomiAK Parti, 2022 Merkezi Yönetim Ek Bütçesi'ni TBMM'ye sundu

AK Parti, 2022 Merkezi Yönetim Ek Bütçesi'ni TBMM'ye sundu

AK Parti, '2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti, 2022 Merkezi Yönetim Ek Bütçesi'ni TBMM'ye sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan 4 maddelik kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinde, 17 Aralık 2021'de kabul edilen ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim bütçe giderleri için 1 milyar 750 milyon 957 bin 322 Türk Lirası ödenek tahsis edildiği hatırlatılarak, "Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde önemli artışlar meydana gelmiş dolayısıyla bütçe ödeneklerinde de artış yapılması ihtiyacı doğmuştur. Ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin 'Personel Giderleri' ve 'Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri'  ekonomik kodları içeren tertiplerine yapılan ödenek eklemeleri dahil toplamda 1 milyar 80 milyon 515 bin 421 Türk Lirası ödeneğin eklenmesi teklif edilmiştir" denildi.

Teklifin gerekçesinde; başta doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan maliyet artışlarının vatandaşlara yansıtılmaması için BOTAŞ'a yapılan kaynak transferleri, enflasyon nedeniyle kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan artışlar, emekli maaşlarında yapılan artışlar, sosyal güvenliği olmayan vatandaşların sağlık prim ödemeleri, işveren prim teşviki ödemeleri gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan bütçe transferleri, kamu idarelerinin elektrik, akaryakıt ve yakacak alımları ile taşımalı eğitim gibi çeşitli nedenlerle ek bütçeye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.