Geri Dön
EkonomiFosiller Nasıl Oluşur? Fosil Yakıtlar Neler - Nasıl Oluşur?

Fosiller Nasıl Oluşur? Fosil Yakıtlar Neler - Nasıl Oluşur?

Jeolojik geçmişe dair mühim bir bilgi kaynağı olan fosiller, geçmiş yaşamlar hakkında en önemli bulguları yansıtır. Dünyanın geçmişinde canlıların nasıl yaşamış olduğu, nasıl beslendikleri, nasıl göründükleri gibi konuların fosiller sayesinde anlaşıldığını belirtmek mümkündür. Fosillerin, paleontoloji şeklinde adlandırılan bir bilim dalı sayesinde incelendiği söylenebilir. Fosiller, oldukça önemli kaynakları günümüze taşımaktadır. Peki, fosiller nasıl oluşur ve fosil yakıtlar nelerdir?

Fosiller Nasıl Oluşur? Fosil Yakıtlar Neler - Nasıl Oluşur?

Fosillerin pek çok çeşidi bulunur. Fosiller yalnızca taşlarda bulunmamaktadır. Çevresel şartlara göre değişik şekilde fosil hale gelebilirler. Örnek olarak Arktik tundra içinde yer alan ve donan tarih öncesindeki filler bu türe oldukça uyumlu bir örnektir.

Fosiller Nasıl Oluşur?

Canlı kalıntılarının buz kütlesi içerisinde kalması, onun binlerce sene boyunca korunmasına bununla beraber fosilleşmesine sebep olabilir. Toprak üstünde hayatları sona eren canlıların çevre şartlarına bağlı şekilde kil, kum, toprak gibi etmenlerle kaplanması, havayla temasın kesilmesine neden olur. Tortu halinde kalan canlıların kalıntısı binlerce sene hiç bozulmadan kendisini koruyabilir. Çevresel şartları bu fosillerin petrole dönüşmesine destek de olabilir.

Fosil Yakıtlar Neler - Nasıl Oluşur?

Milyonlarca sene, yerin derinliğinde toprak ve kaya altında kalmış olan, basınç- ısı altında fosilleşen bitki- hayvanlardan oluşmuş enerji kaynaklarına fosil yakıt ismi verilir. Fosil yakıtların en mühim özelliği, yüksek oranda karbon ve hidrokarbon içermiş olan organik maddelerden ortaya çıkmasıdır. Fosil yakıtlar, belli bir yerde milyonlarca sene önce toprağın altına gömülen hayvan ve bitki atıklarının termokimyasal tepkime geçirmesi neticesinde oluşmuşlardır. Yani, fosil yakıtlar belli yerlerde ve kısıtlı sayıdaki bir rezerve sahiplerdir.

Fosil yakıtların; petrol, kömür ve doğal gaz şeklinde sınıflandırıldığını söylemek kesin olacaktır. Dünya fosil yakıt rezervinin yüzde yetmişini kömür oluşturmaktadır. Bununla beraber yüzde on dördünü petrol, yüzde on dördünü gaz ve yüzde ikisini başka fosil kaynaklar oluşturmaktadır.

Fosil yakıtların genel olarak dağılımı incelendiği zaman gaz ve sıkı rezervleri dünyanın belli coğrafi yerlerine yoğunlaştığı, kömürün ise sürekli bir dağılımı bulunduğu ve üretiminin yaklaşık elliden fazla ülke çapında gerçekleştiği söylenebilir. Fosil yakıtların, günümüz çapında oldukça fazla bir değere sahip olduğunu belirtmek önemli olacaktır.

Çorum'da telefon dolandırıcıları emekli çiftin yaklaşık 215 bin lirasını aldıÇorum'da telefonla arayan dolandırıcılara yaklaşık 215 bin lira gönde

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler