Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı: Dövizle ödeme yasağı esnetildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Dövizle ödeme yasağı esnetildi

28.02.2024 - 08:52 | Son Güncellenme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.

Resmi Gazetede yayımlandı: Dövizle ödeme yasağı esnetildi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.

Haberin Devamı

Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek. Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar ise,
-Döviz cinsinden kıymetli evraklar
-19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar
-Borsada Döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri
-Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar
-Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri
-Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi şeklinde sıralandı.