Ekonomi Yatırımcılara halka arzda eşitlik kararı

Yatırımcılara halka arzda eşitlik kararı

01.04.2023 - 07:00 | Son Güncellenme:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde payların ilk halka arzında meydana gelen fazla talebin karşılanması noktasında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcılar arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla kararlar aldı.

Yatırımcılara halka arzda eşitlik kararı

Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzında “II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin (Tebliğ)” ilgili hükümleri yerine yeni bir karar alınıncaya kadar “Payların İlk Halka Arzında Uygulanacak Satış Yöntemleri ve Dağıtım Esaslarına İlişkin Kurul İlke Kararı” uygulanacak. Buna göre, halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon TL ve altı olan halka arzlarda “Borsa’da Satış” yönteminin uygulanması zorunlu olacak. Önceki ilke kararında bu tutar 250 milyon TL düzeyindeydi.

Haberin Devamı

Halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon TL üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak, oransal dağıtım yöntemi uygulanmayacak. Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dâhil olduğu gruba tahsis edilen toplam tutarın dörtte birini geçemeyecek.

Uzmanlar, SPK’nın halka arzlar için aldığı eşitlik kararının bu hisselerin tavan tavan gitmesini engelleyebileceği görüşünü dile getirdi. Uzmanlara göre bu karar, borsadaki kalıcılığı artırabilir.

İki halka arza onay

SPK, iki şirketin daha halka arzına onay verdi. SPK bültenine göre Koza Polyester’in halka arzı sermaye artırım ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Halka arzda sermayenin 216,16 milyon liraya yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 23,16 milyon lira ve 21,23 milyon lira nominal tutarda mevcut ortaklar Sait Akınal ve Suat Akınal’a ait hisseler satılacak. 1 lira nominal bedelli hisse 24.5 liradan halka arz edilirken, tüm hisselerin satılması halinde halka arz büyüklüğü 1,09 milyar lira olacak. CVK Maden İşletmeleri’nin halka arzında da sermayenin 42 milyon liraya yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 7 milyon lira ve 1,4 milyon lira nominal tutarda mevcut Begüm Çevik’e ait hisseler satılacak. 1 lira nominal bedelli hisse 105 liradan halka arz edilirken, halka arz büyüklüğü 882 milyon lira olacak.