Güncel Yalıtıma yeşil etki

Yalıtıma yeşil etki

09.08.2021 - 16:03 | Son Güncellenme:

Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Mutabakat kapsamında binalarda enerji verimliliğine yönelik önlemleri de içeren ‘Fit for 55’ paketini devreye almasının, binalarda yalıtım uygulamalarını artıracağı öngörülüyor.

Yalıtıma yeşil etki

Türkiye’de toplam enerji tüketiminin önemli bir bölümü binalardan yapılıyor. Enerji tüketimi kontrolü sadece kişisel bir tasarruf alanı değil; ülke ekonomisine katkı hatta tüm dünyada çevre felaketlerinin önlenmesinde atılacak önemli bir adım olarak yer alıyor. Hal böyle iken, binaların yalıtımı konusu önemini her geçen gün artırıyor. Elbette bu sorun dünyanın ortak sorunu. Tüm Avrupa Birliği (AB) bu konudaki çalışmalarını yeni hedefler etrafında toplarken, gelecek yıllara ilişkin katı kurallarla bir yapılanmaya gidiyor.

Haberin Devamı

AB’nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ından ve karbondioksit emisyonlarının yüzde 36’sından binalar sorumlu olarak görülüyor. Türkiye’de ise 10 binadan 8’i enerji verimsiz. Küresel ısınmanın etkisiyle soğutmada tüketilen enerji katlanarak artıyor. Binaların ısı yalıtımlı hale getirilerek kış mevsiminde ısıtma, yaz mevsiminde ise soğutma için harcanan enerji tüketiminin düşürülmesi, böylece atmosfere yayılan sera gazı salımının da azaltılması sağlanabilir. Fosil yakıt tüketiminin azalmasını sağlayan standart ısı yalıtımı uygulamaları, çevresel sorunlar ile mücadelede en etkin uygulamalardan biri olarak kabul ediliyor.

 

Yalıtıma yeşil etki

341 bin tona engel

Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat kapsamında uygulanacak düzenlemeler ve emisyon hedefleri ile ilgili bir değerlendirmede bulunan İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, “Yeşil Mutabakat kapsamında hayata geçirilen ‘Fit for 55’ (Yüzde 55 hedefine uygunluk) paketinin, AB’nin 1990 seviyelerine kıyasla karbon salımını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltma hedefiyle uygulamaya alındığını hatırlatarak, “Küresel ısınmaya karşı söz konusu hedeflere ulaşmak için binaların enerji verimli hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Gerekli adımların atılmaması halinde binalarda yoğun enerji tüketimi ve sera gazı salımı devam edecek. 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunun yüzde 55 azaltılması hedefine ulaşmak için bina sektöründe emisyonların yüzde 60 oranında azaltılması gerekiyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

Eruslu ayrıca Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na ilişkin genelge yayımlamasıyla birlikte ‘Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’ oluşturulmasının, uyum sürecinde önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

İZODER’in Şekerbank ile hayata geçirdiği EKOkredi kapsamında yapılan yalıtım uygulamaları ile bugüne kadar 142 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağlandığına ve 341 bin ton karbondioksit salımının engellendiğine dikkat çekildi.

Enerji verimli, çevre dostu

Türkiye’de bir metrekarelik bir alanın ısıtılması için harcanan yıllık enerji miktarı gelişmiş ülkelerin çok üzerinde. Eruslu, “Gerek enerji verimliliği gerekse küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı belirlenen hedeflere ulaşmamız için daha kalın yalıtım malzemesi kullanarak verimlilik sağlamalıyız.

Haberin Devamı

Gelişmiş ülkelerde tanımlanmış U değerleri (ısıl geçirgenlik değeri) ile ülkemizde tavsiye edilen U değerlerini mukayese ettiğimizde, ülke olarak U değerlerimizin iyileştirilmesi gerekliliğini açıkça görüyoruz. Öncelikli hedefimiz Türkiye’deki binaların daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması olmalı” şeklinde konuştu